20/01/2020

מיכל נוימן – מנכ”לית חדשה למועצה להשכלה גבוהה

הוועדה לבדיקת מינויים אישרה את בקשת המועצה להשכלה גבוהה למנות את מיכל נוימן למ”מ מנכ”ל מל”ג/ות”ת.

מיכל נוימן,   53  עובדת במל”ג למעלה מ 23 שנים ומילאה מגוון תפקידים, בהם הקמה וניהול במשך 10 שנים, של האגף להערכת איכות והבטחתה, הובלת הליך האקדמיזציה של מערך המכללות וייעול תהליכי אקרדיטציה והרגולציה המל”גית. ב-6  השנים האחרונות משמשת מיכל נוימן כסמנכ”לית לעניינים אקדמיים ומזכיר מל״ג.

מיכל נוימן בעלת תואר ראשון בלימודי מזרח תיכון ואסלאם מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת ת”א, היא מוערכת מקצועית בקרב כלל הגורמים במערכת ההשכלה הגבוהה, במשרדי הממשלה השונים ובגופים בינלאומיים רבים, ומינויה לתפקיד התקבל בחיוב בקרב חברי ות”ת ומל”ג ובקרב ראשי המוסדות להשכלה גבוהה אשר ברכו עליו.

יו”ר ות”ת,  פרופ’ יפה זילברשץ וסיו”ר מל”ג פרופ’ אדו פרלמן איחלו למיכל נוימן הצלחה בתפקידה החשוב.