29/06/2016

מינוי תשעה חברי מל"ג חדשים

יו"ר המל"ג ושר החינוך נפתלי בנט, העניק אתמול (28.6.16) בישיבת מליאת המועצה להשכלה גבוהה לתשעת חברי המל"ג החדשים את כתבי המינוי שלהם.

 

השר בנט ברך את החברים החדשים שמונו, וציין כי כעת אנו נמצאים בשלבים המתקדמים לגיבושה של תכנית החומש למערכת ההשכלה הגבוהה.

 

כמו כן, ציין השר כי נושא שילובם של סטודנטים מהמגזר הערבי בישראל במערכת ההשכלה הגבוהה הינו יעד מרכזי בתכנית החומש.

 

תשעת חברי המל"ג החדשים שמונו הם:

 

1.פרופ' ישראל גלעד

2. פרופ' אילנה גוזס

3. פרופ' אביבה חלמיש

4. פרופ' חיים טייטלבאום

5. פרופ' אלי פולק

6. פרופ' אהרון קלרמן

7. פרופ' אהרון פרידמן

8. פרופ' אדו פרלמן

9. פרופ' שפרה שגיא

 

חברי מלג