משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף

לא נמצאו משרות

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
דרוש/ה סמנכ”ל/ראש אגף מינהל ומשאבי אנוש
מכרז פומבי מס' 2-2019
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מזכיר/ת אחה”צ בלשכת יו”ר ומנכ”ל ושרותי מזכירות לחשבות
סטודנט 3-19
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מזכיר/ת אחה”צ בלשכת יו”ר ומנכ”ל
סטודנט 2-19
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מזכיר/ת אחה”צ בלשכת יו”ר ומנכ”ל
סטודנט 1-19
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות
מכרז פומבי 1-2019
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
טען עוד

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מ”מ מזכיר/ה בתחום הערכת איכות והבטחתה
גיוס 12-18
משרה סגורה
מזכיר/ת אחה”צ בלשכת יו”ר ומנכ”ל
סטודנט 10-18
משרה סגורה
מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות
מכרז פומבי 14-2018
משרה סגורה
משרת סטודנט/ית – מזכיר/ת אחה”צ בלשכת יו”ר ומנכ”ל
סטודנט 9-18
משרה סגורה
סטודנט בתחום אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ
סטודנט 8-18
משרה סגורה
טען עוד