משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות
מכרז פומבי מספר 8-2019
02/10/2019
ממונה תחום חרדים
מכרז פומבי מספר 7-2019
25/09/2019

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
דובר/ממונה תחום דוברות והסברה
מכרז פומבי מס' 6-2019
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות
מכרז פומבי מס' 5-2019
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מ”מ מזכיר/ה לס.יו”ר מל”ג וליח’ החשבות
גיוס 9-19
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה
גיוס 8-19
משרה סגורה
ממונה מחקר ואסטרטגיה
מכרז פומבי מס' 4-2019
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה
גיוס 7-19
משרה סגורה
סטודנט/ית לתחום מלגות מצויינות
סטודנט 9-19
משרה סגורה
טען עוד