משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
גיוס מ"מ ממונה בתחום סטודנטים בינלאומיים JB-42
JB-42
11/08/2021

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
גיוס מ"מ מרכז/ת באגף להערכת איכות והבטחתה JB-41
JB-41
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מכרז פומבי מרכז/ת בתחום סגל אקדמי ותפוקות מחקר JB-40
JB-40
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מכרז פומבי מרכז/ת באגף להערכת איכות והבטחתה JB-39
JB-39
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
משרת סטודנט/ית בתחום בקרה, אכיפה ורישוי JB-38
JB-38
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
משרת סטודנט/ית ליחידת מחשוב ומערכות מידע JB-36
JB-36
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
טען עוד

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
משרת סטודנט/ית בתחום בקרה, אכיפה ורישוי JB-35
JB-35
משרה סגורה
מכרז פומבי מרכז/ת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי JB-34
JB-34
משרה סגורה
גיוס מ"מ ממונה בתחום סטודנטים בינלאומיים JB-31
JB-31
משרה סגורה
משרת סטודנט/ית בתחום מדעי הרוח, חינוך ואמנויות JB-30
JB-30
משרה סגורה
משרת סטודנט/ית בתחום מדעי החברה ורב תחומי JB-29
JB-29
משרה סגורה
טען עוד