משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף

לא נמצאו משרות

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
משרה סטודנט/ית לתחום מלגות מצויינות
משרת סטודנט/ית 5-20
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה
גיוס ללא חובת מכרז 3-20
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכזת תחום תכנון ומידע
מכרז פומבי 6-2020
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ מרכז/ת בתחום מדעי החברה ורב תחומי
גיוס ללא חובת מכרז 2-20
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
משרה סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה
משרה סטודנט/ית 4-20
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
טען עוד

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
נהג במשרת אמון
גיוס ללא חובת מכרז 1-20
משרה סגורה
משרת סטודנט/ית בתחום אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ
משרת סטודנט/ית 01-20
משרה סגורה
מנהל תפעול ולוגיסטיקה
מכרז פומבי 1-2020
המכרז הסתיים
משרת סטודנט/ית – עוזר/ת לסגן יו”ר מל”ג
משרת סטודנט/ית 12-19
משרה סגורה
מזכיר/ה בכיר/ה באגף הערכת איכות והבטחתה
מכרז פומבי מס' 15-2019
משרה סגורה
טען עוד