משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
מכרז פומבי מרכז/ת בתחום אסטרטגיה JB-110
JB-110
04/07/2022
מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
ועדת איתור
27/06/2022

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מכרז פומבי מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה JB-109
JB-109
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מכרז פומבי מרכז/ת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי JB-108
JB-108
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מכרז פומבי מרכז/ת בתחום הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ומכינות קדם אקדמיות JB-107
JB-107
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מכרז פומבי מיישם/ת (רכז/ת) מערכות מידע JB-103
JB-103
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
משרת סטודנט/ית בתחום משאבי אנוש JB-102
JB-102
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
טען עוד

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
משרת סטודנט/ית ליחידת מחשוב ומערכות מידע JB-92
JB-92
משרה סגורה
מכרז פומבי ממונה בתחום בינלאומיות JB-91
JB-91
משרה סגורה
מכרז פומבי מרכז/ת בתחום מדעי החברה ורב תחומי JB-89
JB-89
משרה סגורה
מכרז פומבי מיישם (רכז) מערכות מידע JB-88
JB-88
משרה סגורה
משרת סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה JB-87
JB-87
משרה סגורה
טען עוד