משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף

לא נמצאו משרות

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף

לא נמצאו משרות

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מרכז/ת משרד ארסמוס + ישראל
מכרז פומבי 10-2020
משרה סגורה
משרת סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה
משרת סטודנט/ית 13-20
משרה סגורה
מרכז/ת חשבות ובקרה
מכרז פומבי 9-2020
משרה סגורה
משרת סטודנט/ית בתחום הבינלאומיות (2 משרות פנויות)
סטודנט 11+12-20
משרה סגורה
מ"מ מרכז/ת בתחום בקרה אכיפה ורישוי – משרה זמנית
גיוס ללא חובת מכרז 9-20
משרה סגורה
טען עוד