משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
מכרז פומבי מרכז/ת באגף להערכת איכות והבטחתה JB-123
JB-123
20/10/2022
מכרז פומבי מרכז/ת באגף ההאקדמי JB-122
JB-122
16/10/2022
מכרז פומבי דובר מל"ג/ות"ת וממונה קשרי ממשל JB-121
JB-121
16/10/2022

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
סטודנט/ית בתחום פניות ציבור JB-120
JB-120
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מכרז פומבי ממונה תחום כספים JB-119
JB-119
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מכרז פומבי ממונה תחום תכנון כלכלי JB-118
JB-118
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
ועדת איתור
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מכרז פומבי מרכז/ת באגף להערכת איכות והבטחתה JB-116
JB-116
משרה סגורה
מכרז פומבי מרכז/ת בתחום הקצבות למחקר JB-115
JB-115
משרה סגורה
סטודנט/ית בתחום פניות ציבור
JB-114
משרה סגורה
מכרז פומבי מיישם/ מיישמת (רכז/ת) מערכות מידע JB-111
JB-111
משרה סגורה
מכרז פומבי מרכז/ת בתחום אסטרטגיה JB-110
JB-110
משרה סגורה
טען עוד