משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
משרת סטודנט/ית 2-20 – עוזר/ת לסגן יו”ר מל”ג
משרת סטודנט/ית 2-20
27/01/2020
מרכז/ת בתחום חברה, קהילה ומכינות
מכרז פומבי מס' 02-2020
26/01/2020

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
משרת סטודנט/ית בתחום אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ
משרת סטודנט/ית 01-20
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מנהל תפעול ולוגיסטיקה
מכרז פומבי 1-2020
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
משרת סטודנט/ית – עוזר/ת לסגן יו”ר מל”ג
משרת סטודנט/ית 12-19
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מזכיר/ה בכיר/ה באגף הערכת איכות והבטחתה
מכרז פומבי מס' 15-2019
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום תכנון ומידע
מכרז פומבי מס' 14-2019
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
טען עוד

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מנהל תפעול ולוגיסטיקה
מכרז פומבי מס' 12-2019
משרה סגורה
משרת סטודנט/ית – עוזר/ת לסגן יו”ר מל”ג
סטודנט 10-19
המכרז הסתיים
מרכז/ת בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מכרז פומבי מס' 11-2019
המכרז הסתיים
מרכז/ת בתחום תכנון ומידע
מכרז פומבי מס' 10-2019
משרה סגורה
סמנכ”ל תקצוב
מכרז פומבי 9-2019
המכרז הסתיים
טען עוד