משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף

לא נמצאו משרות

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מרכז/ת משרד ארסמוס + ישראל
מכרז פומבי 10-2020
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
משרת סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה
משרת סטודנט/ית 13-20
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת חשבות ובקרה
מכרז פומבי 9-2020
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
משרת סטודנט/ית בתחום הבינלאומיות (2 משרות פנויות)
סטודנט 11+12-20
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת בתחום בקרה אכיפה ורישוי – משרה זמנית
גיוס ללא חובת מכרז 9-20
משרה סגורה
מרכז/ת בתחום כספים
מכרז פומבי 8-2020
משרה סגורה
משרת סטודנט/ית לתחום מלגות מצוינות
משרת סטודנט/ית 10-20
משרה סגורה
משרת סטודנט/ית – עוזר/ת לסגן יו”ר מל”ג
משרת סטודנט/ית 9-20
משרה סגורה
טען עוד