משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
מ”מ מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה
גיוס 11-18
20/11/2018

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות
מכרז פומבי מס' 12-2018
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות
מכרז פומבי מס' 13-2018
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
סטודנט/ית באגף האקדמי
סטודנט/ית 7-18
משרה סגורה
מרכז/ת בתחום שכר הסגל במוסדות להשכלה גבוהה
מכרז פומבי מס' -11 2018
משרה סגורה
מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות
מכרז פומבי מס' 10-2018
משרה סגורה
מ”מ ממונה משרד ארסמוס+ ישראל
גיוס 10-18
משרה סגורה
סטודנט/ית לאגף האקדמי
סטודנט/ית 6/18
משרה סגורה
טען עוד