משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
מ”מ מרכז/ת משרד ארסמוס+ ישראל החלפה לחופשת לידה
גיוס 3-19
28/05/2019

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מ”מ מזכיר/ה בכיר/ה באגף תכנון ומדיניות
גיוס 2-19
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ מרכז/ת באגף אסטרטגיה ובינלאומיות
גיוס 1-19
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה
סטודנט 6-19
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
סטודנט באגף החשבות והבקרה
סטודנט 5-19
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
סטודנט בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
סטודנט 4-19
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
טען עוד

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מזכיר/ת אחה”צ בלשכת יו”ר ומנכ”ל ושרותי מזכירות לחשבות
סטודנט 3-19
משרה סגורה
מזכיר/ת אחה”צ בלשכת יו”ר ומנכ”ל
סטודנט 2-19
משרה סגורה
מזכיר/ת אחה”צ בלשכת יו”ר ומנכ”ל
סטודנט 1-19
משרה סגורה
מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות
מכרז פומבי 1-2019
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת מחקר ואסטרטגיה
גיוס 13-18
משרה סגורה
טען עוד