משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
מרכז/ת בתחום כספים
מכרז פומבי 8-2020
23/07/2020

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
משרת סטודנט/ית לתחום מלגות מצוינות
משרת סטודנט/ית 10-20
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
משרת סטודנט/ית – עוזר/ת לסגן יו”ר מל”ג
משרת סטודנט/ית 9-20
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
משרת סטודנט/ית באגף האקדמי
סטודנט 8-20
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מ”מ מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה
גיוס ללא חובת מכרז 8-20
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת בתחום מדעי החברה ורב תחומי – משרה זמנית
גיוס ללא חובת מכרז 7-20
משרה סגורה
משרת סטודנט/ית באגף האקדמי
סטודנט 7-20
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה
גיוס ללא חובת מכרז 6-20
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת גיוס
גיוס ללא חובת מכרז 5-20
משרה סגורה
טען עוד