משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
גיוס מ"מ מרכז/ת באגף להערכת איכות והבטחתה JB-17
JB-17
28/02/2021
מכרז פומבי מטמיע/ת מערכות מידע
JB-15
03/03/2021

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מכרז פומבי מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות JB-14
JB-14
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
גיוס מ"מ מרכז/ת בתחום רוח, חינוך ואמנויות JB-11
JB-11
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מכרז פומבי מרכז/ת בתחום מדעי החברה ורב תחומי JB-7
JB-7
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
סטודנט/ית בתחום פניות ציבור JB-8
JB-8
משרה סגורה
גיוס מ"מ מרכז/ת מרכז/ת סטודנטים בינלאומיים JB-6
JB-6
משרה סגורה
JB-3 גיוס מ"מ מרכז/ת באגף להערכת איכות והבטחתה
JB-3
משרה סגורה
גיוס מ"מ חוזים והתקשרויות
JB-1
משרה סגורה
מ"מ מרכז/ת חוזים והתקשרויות -משרה זמנית
11-2020
משרה סגורה
טען עוד