משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
משרת סטודנט/ית בתחום בקרה, אכיפה ורישוי JB-47
JB-47
26/10/2021

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
משרת סטודנט/ית בתחום בקרה, אכיפה ורישוי JB-45
JB-45
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מכרז פומבי מרכז/ת באגף להערכת איכות והבטחתה JB-43
JB-43
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
גיוס מ"מ ממונה בתחום סטודנטים בינלאומיים JB-42
JB-42
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
משרת סטודנט/ית – משרד ארסמוס+ ישראל JB-44
JB-44
משרה סגורה
גיוס מ"מ מרכז/ת באגף להערכת איכות והבטחתה JB-41
JB-41
משרה סגורה
מכרז פומבי מרכז/ת בתחום סגל אקדמי ותפוקות מחקר JB-40
JB-40
משרה סגורה
מכרז פומבי מרכז/ת באגף להערכת איכות והבטחתה JB-39
JB-39
משרה סגורה
משרת סטודנט/ית בתחום בקרה, אכיפה ורישוי JB-38
JB-38
משרה סגורה
טען עוד