משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף

לא נמצאו משרות

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
גיוס מ"מ ממונה בתחום סטודנטים בינלאומיים JB-31
JB-31
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
משרת סטודנט/ית בתחום מדעי הרוח, חינוך ואמנויות JB-30
JB-30
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
משרת סטודנט/ית בתחום מדעי החברה ורב תחומי JB-29
JB-29
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מכרז פומבי ממונה מחקר ואסטרטגיה JB-28
JB-28
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
גיוס מ"מ מרכז/ת בתחום רוח, חינוך ואמנויות JB-27
JB-27
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
טען עוד

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
גיוס מ"מ ממונה בתחום סטודנטים בינלאומיים JB-24
JB-24
משרה סגורה
גיוס מ"מ מרכז/ת בתחום רוח, חינוך ואמנויות JB-23
JB-23
משרה סגורה
גיוס מ"מ מרכז/ת בתחום מדעי החברה ורב תחומי JB-22
JB-22
משרה סגורה
מכרז פומבי ממונה מחקר ואסטרטגיה JB-18
JB-18
משרה סגורה
מכרז פומבי מרכז/ת בתחום סגל אקדמי ותפוקות מחקר JB-19
JB-19
משרה סגורה
טען עוד