משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
גיוס (ללא חובת מכרז) מ"מ מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה JB-76
JB-76
27/01/2022

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מכרז פומבי – מיישם (רכז) מערכות מידע JB-77
JB-77
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מכרז פומבי מרכז/ת בתחום שכר סגל במוסדות להשכלה גבוהה JB-75
JB-75
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
משרת סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה JB-74
JB-74
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מכרז פומבי מרכז/ת באגף להערכת איכות והבטחתה JB-73
JB-73
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מכרז פומבי מרכז/ת מינהלי לות"ת JB-70
JB-70
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
טען עוד

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מ"מ מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה JB-64
JB-64
משרה סגורה
משרת סטודנט/ית בתחום מדעי החברה ורב תחומי JB-62
JB-62
משרה סגורה
משרת אמון – נהג ליו"ר ות"ת JB-58
JB-58
משרה סגורה
מכרז פומבי מרכז/ת מינהלי לות"ת JB-57
JB-57
משרה סגורה
משרת סטודנט/ית לתחום מלגות JB-55
JB-55
משרה סגורה
טען עוד