08/11/2012

מכרז מספר 11/2012 להפעלת תכנית מלגות והלוואות לסטודנטים בני המגזר החרדי

הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה מזמינה בזה הצעות, להפעלת תוכנית הלוואות ומלגות לסטודנטים מהמגזר החרדי, והכל בתנאים המפורטים במסמכי מכרז.

 

לפרטי המכרז לחץ כאן