31/07/2014

מכתב נוסף לראשי המוסדות בעקבות המצב הבטחוני

 

בהמשך להודעות קודמות ששלחנו, עקב התמשכות המצב המביא לפגיעה בהתנהלות השגרתית של ההשכלה הגבוהה ובעקבות דיונים שהתקיימו בפורומים שונים, לרבות בוועדת החינוך של הכנסת, אנו מבקשים להתייחס למספר סוגיות.

 

מפניות המגיעות אלינו מסטודנטים ומבני משפחותיהם עולה כי לא תמיד הם מקבלים תשובות ברורות ומוסמכות על שאלות העולות לרגל המצב. כמוכם, אנו רואים חשיבות גדולה, בטיפול בסטודנטים בכלל, ובעת הזו בפרט, ומבקשים לוודא שיש במוסדכם גורם מרכזי מוסמך המטפל בפניות הסטודנטים ויכול לתת מענה בהקשר זה. יש לפרסם את הדבר לציבור הסטודנטים, בכל אמצעי אפשרי כולל באתר האינטרנט של המוסד. על הפרסום לכלול ככל הניתן גם מידע אודות מועדי הבחינות והסידורים הרלבנטיים להשלמת הלימודים לסטודנטים.

ניסיון העבר לימד את כולנו כי שטף הפניות יגיע לאחר שתסתיים המערכה בדרום, ואנו מציעים להיערך בהתאם "ליום שאחרי" באמצעות, למשל, תגבור המערך שייתן מענה לסטודנטים.

 

ממידע שקיבלנו ממוסדות שונים הפועלים למציאת פתרונות לסטודנטים, עולה כי שיתופן של אגודות הסטודנטים בבחינת הפתרונות מובילה להשגת תוצאות מיטביות, מקטינה חיכוכים ומצמצמת אי הבנות, ואנו ממליצים לפעול ברוח זו.

 

כמו כן, אנו מבקשים לעודד שיתופי פעולה בין המוסדות למציאת פתרונות אפשריים.

 

בעוד שרובם המכריע של המוסדות להשכלה גבוהה כבר מנוסה במצבים כאלה, יש כאלה המתלבטים במציאת נקודת האיזון הראויה בין הגמישות הנדרשת לבין הצורך בשמירה על העקרונות האקדמיים.
אנחנו במל"ג עומדים לרשותכם לסיוע בכל שאלה, ומינינו את מיכל נוימן, מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג, כגורם אליו תוכלו לפנות בכל עניין ועניין בכדי להסתייע בהם למציאת פתרונות אפשריים.

 

אנו מחויבים יחד אתכם לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בסטודנטים כך שהם יוכלו לסיים את שנה"ל הנוכחית, והמשך לימודיהם בשנה"ל הבאה לא יפגע.

 

לימים שקטים!

 

פרופ’ חגית מסר ירון – סגנית יו”ר המל”ג

פרופ' מנואל טרכטנברג – יו"ר הות"ת