21/05/2019

בדרך לפסגה – התכנית לעידוד המצוינות האקדמית ליוצאי אתיופיה

טבלת זכאות מלגות – לפני ואחרי העברת האחריות למל"ג וות"ת

 

 •  מל"ג וות"ת השלימו את העברת האחריות ממשרד העלייה והקליטה על כלל רכיבי ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה, ובעקבות כך צפוי גידול משמעותי במספר הסטודנטים הזכאים למלגות שכר לימוד שנתיות ובהיקפן של המלגות (בהתאם לקריטריונים סוציו-אקונומיים).

 

הרחבת התכנית הרב שנתית "בדרך לפסגה":

 •  מטרות התכנית: הגדלת מספר הסטודנטים ועידוד מצוינות אקדמית בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה.
 •  תקציב התכנית כולל מלגות: כ 45 מליון שקלים בשנה.
 • יעד התכנית: גידול של 40% במספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתואר הראשון, כך ששיעורם באקדמיה יהיה כמו שיעורם באוכלוסייה

 

 

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "ות"ת הגדירה את הנגשת מערכת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ייחודיות כיעד מרכזי בתכנית העבודה, בדגש על יוצאי אתיופיה, חרדים, ערבים ותושבי הפריפריה. מחובתנו להעמיק את המצוינות האקדמית והמחקרית, אך בד בבד לפתוח את שערי ההשכלה הגבוהה לכל הקבוצות והמגזרים בחברה, ולקדם שוויון אמיתי המאפשר לכל סטודנט בישראל להגשים את כישוריו, ללא קשר למוצאו או מקום מגוריו. העברת האחריות על הנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה ממשרד העלייה והקליטה למל"ג וות"ת, לצד הצבת היעד לגידול של 40% במספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה והגדלת הסיוע הכלכלי והאקדמי והוו זריקת מרץ לצעירים יוצאי אתיופיה להיענות לאתגר, להשתלב ולהצטיין בתחומי הלימוד השונים באקדמיה".

 

ג'ג'או בימרו חבר ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים יוצאי אתיופיה: "להשכלה הגבוהה הכוח להניע מוביליות חברתית רחבת היקף ולהוביל שינויים משמעותיים להם אנו מייחלים בתחומים רבים. רכישת השכלה גבוהה אינה רק לימודים במוסד כזה או אחר, זהו שלב הכרחי בחיי היום לקראת העתיד של מחר. אל לנו לחשוש, כי אם לברך על השינויים שעתידים להטיב ולקדם את אוכלוסיית יוצאי אתיופיה לעצמאות והצלחה, באקדמיה בפרט ובחברה הישראלית בכלל".

מל"ג וות"ת השלימו את העברת האחריות על הנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה ממשרד העלייה והקליטה לאגפים המקצועיים במועצה להשכלה גבוהה, ובכך למעשה התרחבה ובקרוב תאושר בשלמותה – "בדרך לפסגה", התכנית הרב שנתית לשילוב יוצאי אתיופיה באקדמיה, בתקציב רב שנתי כולל של כ- 145 מיליון שקלים.

 

העברת האחריות על הנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה ממשרד העלייה והקליטה למל"ג:

 

לאורך שנים, סטודנטים יוצאי אתיופיה, גם כאלו שנולדו בישראל, שויכו ישירות למשרד העלייה והקליטה. לאור החלטות ממשלה בנושא ולאור החלטה רב שנתית של ות"ת/מל"ג, הטיפול בהנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה עבר כבר לפני שנה לאחריות ות"ת/מל"ג בהיותו הגוף המקצועי האמון על מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ, והחל משנה"ל הבאה (תש"פ) יושלם המעבר על כל מרכיביו, ממשרד העלייה והקליטה לות"ת. ות"ת, כגוף הרגולטורי האחראי על תקצוב מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, מנוסה מאוד בתכניות הנגשה לאוכלוסיות המגוונות בישראל אשר מותאמות לצרכים השונים של כל אוכלוסייה.
אשר על כן, במסגרת עבודתה הוועדה פעלה, בשיתוף "המטה לשילוב יוצאי אתיופיה" במשרד ראש הממשלה, להעברת כלל האחריות ממשרד העלייה והקליטה לות"ת, וזאת כדי לגבש מעטפת רחבה של תמיכה החל מהשלב הטרום אקדמי ודרך התואר הראשון, המשך בתארים המתקדמים ועד לקליטת סגל אקדמי בכיר באקדמיה.
מהלך זה בא לידי ביטוי גם בהחלטתה של ועדת השרים לענייני ישראלים יוצאי אתיופיה, בראשות ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, (ספטמבר, 2018) שפנתה לות"ת לבחון את הנושא ולהכין מתווה למלגות סיוע בהתאם לצרכי הסטודנטים.

יצויין כי התכנית הרב שנתית הציבה יעד להגדלת מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתואר הראשון, כך ששיעורם מקרב הסטודנטים יעמוד עד לסיום התכנית הרב שנתית על כ-1.7%, בדומה לשיעורם באוכלוסייה. משמעות היעד הינה גידול של כ-40% במספר הסטודנטים בתואר הראשון, מכ-2,500 בראשית החומש לכ-3,500 בתוך כחמש שנים. (חלק מהתכניות אושרו בתחילת שנה"ל הקודמת).

 

קריטריונים לזכאות למלגות תואר ראשון ושני

טבלת זכאות מלגות – לפני ואחרי העברת האחריות למל"ג וות"ת

מנתוני מל"ג עולה כי לאור השינוי בהיקף המלגות צפוי גידול של כ 20% במספר הזוכים למלגות שנתיות בתואר ראשון, כמו כן, היקף המלגות לסטודנט יכול להגיע עד לכ- 22,000 ש"ח בשנה, בצירוף מלגת קרן הסיוע לסטודנטים ובהתאם לקריטריונים סוציו-אקונומיים.

על פי החלטת ות"ת במסגרת התכנית "בדרך לפסגה" ייפתחו בתואר הראשון 3 תכניות מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה:
1. תכנית מלגות "מרום" לסטודנטים בשנה א' לתואר. לזכאים תובטח מלגה בגובה 10,000 ₪ לכל שנות התואר, במקביל לפעילות חברתית.
2. מלגות "ממשיכים" – הוראת שעה ל 3 שנים – סטודנטים אשר נמצאו זכאים ע"י משרד העלייה והקליטה למלגה בתשע"ט יקבלו מלגה בגובה 10,000 ₪ מות"ת בכל שנה עד לסיום התואר הראשון, בהתאם לעמידה בקריטריונים של משרד העלייה והקליטה.
3. קרן הסיוע לסטודנטים של ות"ת ומשרד החינוך לשנת הלימודים תש"פ, תהיה פתוחה לכל הסטודנטים יוצאי אתיופיה, גם אם זכו למלגת "מרום" או למלגת "ממשיכים". הקרן מציעה בשנה"ל תש"פ מלגות בגובה 12,480 ₪, 6,240 ₪ ו 4,000 ₪ על בסיס נתונים סוציואקונומיים (ההרשמה לקרן הסיוע לסטודנטים לשנה"ל תש"פ תפורסם באתר המל"ג ובאתר משרד החינוך).

בתואר השני – כל הסטודנטים יוצאי אתיופיה בשנה א' לתואר יקבלו מלגה בגובה 10,000 ₪ בלבד.
בשנה ב' לתואר, כל הסטודנטים לתואר שני מחקרי באוניברסיטאות זכאים למלגה בגובה שכ"ל (כ 13,800 ₪) או למלגת הצטיינות מחקרית (בהתאם לעמידה בקריטריונים) בגובה 41,000 ₪.

 

עיקרי תכנית ההנגשה של ות"ת – "בדרך לפסגה:

ועדת ההיגוי להנגשת השכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה, בראשות חבר ות"ת פרופ' יוסי שיין, החלה את עבודתה בשנת 2017 במטרה לגבש מתווה רב שנתי להנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים יוצאי אתיופיה, בדגש על מצוינות אקדמית ושילובם במסלולי לימוד מבוקשים במשק, בהם ייצוגם נמוך. במסגרת עבודתה הוועדה מיפתה את החסמים שהציבו אתגר בפני צעירים יוצאי אתיופיה ופועלת להסרתם באמצעות קידום תכניות המאפשרות הנגשה ושילוב מיטבי באקדמיה. חסמים אלה כוללים בין היתר היעדר מידע, ייעוץ והכוונה קדם אקדמיים, שיעור נמוך של בעלי תעודת בגרות העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות, בחינות קבלה, שיעורי נשירה גבוהים במעבר בין שנה א' לשנה ב' והיעדר גיוון בתחומי הלימוד.

 • פעולות הכוון ואיתור טרום כניסה לאקדמיה:
  מתוך הבנה כי הצומת של הנגשת המידע הנו קריטי עבור צעירים יוצאי אתיופיה שחלקם דור ראשון להשכלה גבוהה, מושם דגש על פעילות אקטיבית ומקדימה, לאחר סיום השירות הצבאי/הלאומי/האזרחי, לאיתור הצעירים הפוטנציאליים להשכלה גבוהה.

  • תגבור רכזי תכנית "הישגים" עד לסוף החומש בעשרת הישובים המובילים מבחינת היקף אוכלוסיית יוצאי אתיופיה. הרכזים ינגישו את המידע על השכלה גבוהה לצורך איתור הצעירים המתאימים, כך שיכווינו אותם לאקדמיה ויסייעו בבחירת תחום לימודים.
  • מימון קורסי הכנה לפסיכומטרי – הוואוצ'רים יוענקו לצעירים יוצאי אתיופיה אשר יעברו אצל רכזי תכנית הישגים' את תהליך ההכוונה לקראת לימודים אקדמיים. ות"ת מאשרת לצעירים יוצאי אתיופיה סבסוד של קורסים פסיכומטריים הנחשבים לקורסים שאינם אקדמיים כבר מספר שנים במסגרת המעטפת ליוצאי אתיופיה במכינות הקדם אקדמיות והחל משנה"ל הקודמת הרחיבה ות"ת משמעותית נושא זה, גם באמצעות פלטפורמה נוספת שלה, תכנית "הישגים" בפריפריה החברתית והגאוגרפית.
   על פי נתוני הלמ"ס, ממוצע ציוני הפסיכומטרי של צעירים יוצאי אתיופיה הנו נמוך מהממוצע הארצי. הדבר נובע, בין היתר, בשל העלויות הגבוהות של קורסי ההכנה (אלפי שקלים לכל סטודנט).
 • מעטפת אקדמית וכלכלית לתלמידי המכינות הקדם אקדמיות ולתלמידי התואר הראשון
  ות"ת מתקצבת מעטפת לתלמידי המכינות ותלמידי התואר הראשון יוצאי אתיופיה, בדומה לתכניות דומות של ות"ת לאוכלוסיות נוספות, במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת, עבור צמצום הנשירה באמצעות תגבורים אקדמיים, אסטרטגיות למידה, שיעורי עזר, הכנה למבחני קבלה, מימון מעונות או נסיעות, אבחון לקויות למידה וכדומה, בהתאם לשיקול דעת המוסד באשר לצרכי כל סטודנט.
 • תכנית מנהיגות לסטודנטים:
  ות"ת החליטה לקדם שת"פ עם "עתודות לישראל" בכדי לפעול במשותף להגדלת מספר ושיעור הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתכניות המנהיגות / הצוערים השונות. התכנית תכלול מענה לשני חסמים מרכזיים שעלו, המקשים כיום על השתלבותם של יוצאי אתיופיה בתכניות הצוערים: א. סיוע בגיוס המועמדים, לרבות באמצעות המוסדות להשכלה גבוהה ותכנית הישגים. ב. סיוע בהכנה למבחני המיון לקורסי הצוערים.
 • תכנית לסטודנטים מצטיינים: יושם דגש על רצף אקדמי המאתר את הסטודנטים המצטיינים עוד בתואר הראשון, מלווה אותם דרך תואר שני מחקרי או מסלול ישיר לדוקטורט, דרך פוסט דוקטורט ועד למינוי אנשי סגל אקדמיים במוסדות.
  • מנטורינג אקדמי – תכנית עלית, אשר מטרתה להגדיל את הפוטנציאל להצטיינות יתרה בקרב קבוצת הסטודנטים המצטיינים, באמצעות מנטורים מקרב אנשי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות, אשר ילוו ויכוונו אותם בדרכם האקדמית לקראת לימודי המשך מחקריים והשתלבות בקהילת המחקר.
  • תכנית מלגות הצטיינות לסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר שני מחקרי באוניברסיטאות – מלגות הצטיינות בסך 41 אש"ח המיועדות לצרכי קיום המלגאים המצטיינים בשנה ב' לתואר השני המחקרי באוניברסיטאות וכן מלגות למימון מלא של שכ"ל   ליתר הסטודנטים בשנה ב' בתואר השני המחקרי באוניברסיטאות.
  • תכנית מלגות לדוקטורנטים ולפוסט דוקטורנטים – תובא בהמשך השנה לאישור ועדת ההיגוי ולאישור ות"ת
 • תכנית לקליטה של אנשי סגל אקדמי מקרב יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה
  תכנית מלגות לעידוד קליטת אנשי סגל אקדמי יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת. מטרת התכנית הנה לעודד קליטת אנשי סגל אקדמי יוצאי אתיופיה באוניברסיטאות ובמכללות. המלגות, בסך מאות אלפי שקלים (למשך 3 שנים) ישמשו עבור תקציבי מחקר ותשלום שכרם באוניברסיטאות ובמכללות.