מלגות לתואר שני מחקרי

מטרות התכנית: לעודד ולאפשר מעבר פתוח של סטודנטים מצטיינים מהמכללות האקדמיות  ללימודי תואר שני מחקרי באחת מאוניברסיטאות המחקר בישראל.


תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה: המלגה בסך של 40,880 ש”ח  לשנה ומיועדת לצרכי קיום המלגאי/ת.


מס’ המלגות: מדי שנה מוענקות עד 12 מלגות.


 מטרת התכנית:

תכנית מלגות זו הינה נדבך נוסף בתכנית הרב שנתית להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לחברה הערבית. החברה הערבית מהווה כ20% מהאוכלוסייה בארץ אך לעומת זאת ייצוגה בהשכלה הגבוהה פחות מכך בצורה משמעותית, דבר זה בא לידי ביטוי בצורה קיצונית יותר בתארים מתקדמים. שיעור בוגרי תואר שני מחקרי בני החברה הערבית מסך האוכלוסייה הכללי בשנת תשע”ב עמד על כ5%. אחת ממטרותיה העיקריות של התכנית הרב שנתית הינה להגדיל את ייצוג החברה הערבית בהשכלה הגבוהה ובתארים מתקדמים בפרט ובדרך זו בסופו של דבר להגדיל גם את מספר חברי הסגל האקדמי מחברה זו. מטרת תכנית המלגות היא ליצור תשתית להרחבת המשתתפים מקרב בני החברה הערבית בסגל האקדמי בארץ על ידי הענקת מלגות לסטודנטים בוגרי תואר ראשון מאוניברסיטאות ומכללות הממשיכים לימודיהם לתואר שני מחקרי באחת מן האוניברסיטאות בארץ.


תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה: המלגה בסך של 40,880 ש”ח לשנה ומיועדת לצרכי קיום המלגאי/ת.


מס’ המלגות: מדי שנה מוענקות עד 30 מלגות.


 מטרות התכנית: עידוד סטודנטיות מצטיינות במקצועות :הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, פיסיקה, מתמטיקה ובנוסף תכניות מובנות ובהן לכל הפחות 60 נקודות זכות מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה ברמה מקבילה לקורסים הנלמדים במדעי המחשב דו חוגי לפנות ללימודי התואר השלישי וללימודי התואר השני, תוך עידוד המצוינות האקדמית, קיצור משך זמן לימודיהן ועידודן להשתלבות בעתיד בסגל האקדמי במדינת ישראל.


תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה: גובה המלגה יעמוד במחזור א’ על סך 60,880 ₪ לשנה, מזה 40,880 ₪ לשנה הקצבת ות”ת ו-20,000- ₪ לשנה שישולמו ע”י המוסד לכל מלגאית.


מס’ המלגות: עד 10 מלגות בשנה.


 מטרת התכנית: תכנית מלגות זו הינה נדבך נוסף בתכנית הרב שנתית להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה. בשנה”ל תשע”ח למדו  כ 370 סטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר שני בכלל מערכת ההשכלה הגבוהה כאשר כ 250  מהם במוסדות שבתקצוב ות”ת, מהם  43 במסלול לתואר שני מחקרי באוניברסיטאות.


משרד הקליטה העניק בתשע”ח מלגות בגובה שכ”ל (13,769 ₪)  לכ- 190 סטודנטים לתואר שני. בנוסף, משרד המדע מעמיד החל מתשע”ז 5 מלגות הצטיינות בגובה 50,000 ₪ לסטודנטים לתואר שני, אולם למיטב ידיעתנו בשל מגבלות שונות ומיעוט הגשות, מימוש המלגה הנו נמוך. לאור המלצת ועדת ההיגוי לקידום המצוינות האקדמית בקרב יוצאי אתיופיה, בין היתר באמצעות עידוד תארים מתקדמים מחקריים, הוחלט לאשר תכנית למלגות הצטיינות לסטודנטים לתואר שני מחקרי. מטרת התכנית היא ליצור תשתית להרחבת המשתתפים מקרב קהילת יוצאי אתיופיה בסגל האקדמי בארץ.


תקופת המלגה: המלגה מיועדת לסטודנטים בשנה ב’ לתואר שני מחקרי העומדים בקריטריונים.


גובה המלגה: מלגות הצטיינות בגובה 41,000 ש”ח, המיועדות לצרכי קיום המלגאים ולמימון שכ”ל, לסטודנטים יוצאי אתיופיה העומדים בקריטריונים.