מלגות לתואר שני מחקרי

מטרות התכנית: לעודד ולאפשר מעבר פתוח של סטודנטים מצטיינים מהמכללות האקדמיות  ללימודי תואר שני מחקרי באחת מאוניברסיטאות המחקר בישראל.


תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה: המלגה בסך של 40,880 ש”ח  לשנה ומיועדת לצרכי קיום המלגאי/ת.


מס’ המלגות: מדי שנה מוענקות עד 12 מלגות.


מלגות המר- תקנון תשפא


מלגות המר- תקנון תשפב


מלגות המר- תקנון תשפגמטרת התכנית:


תכנית מלגות זו הינה נדבך נוסף בתכנית הרב שנתית להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לחברה הערבית. החברה הערבית מהווה כ20% מהאוכלוסייה בארץ אך לעומת זאת ייצוגה בהשכלה הגבוהה פחות מכך בצורה משמעותית, דבר זה בא לידי ביטוי בצורה קיצונית יותר בתארים מתקדמים. שיעור בוגרי תואר שני מחקרי בני החברה הערבית מסך האוכלוסייה הכללי בשנת תשע”ב עמד על כ5%. אחת ממטרותיה העיקריות של התכנית הרב שנתית הינה להגדיל את ייצוג החברה הערבית בהשכלה הגבוהה ובתארים מתקדמים בפרט ובדרך זו בסופו של דבר להגדיל גם את מספר חברי הסגל האקדמי מחברה זו. מטרת תכנית המלגות היא ליצור תשתית להרחבת המשתתפים מקרב בני החברה הערבית בסגל האקדמי בארץ על ידי הענקת מלגות לסטודנטים בוגרי תואר ראשון מאוניברסיטאות ומכללות הממשיכים לימודיהם לתואר שני מחקרי באחת מן האוניברסיטאות בארץ.


תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה: המלגה בסך של 40,880 ש”ח לשנה ומיועדת לצרכי קיום המלגאי/ת.


מס’ המלגות: מדי שנה מוענקות עד 30 מלגות.


מלגות לתואר שני לבני החברה הערבית- תקנון תשפ


מלגות לתואר שני לבני החברה הערבית תקנון והנחיות תשפב


מלגות לתואר שני לבני החברה הערבית תקנון והנחיות תשפג


 מטרות התכנית: עידוד סטודנטיות מצטיינות במקצועות :הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, פיסיקה, מתמטיקה ובנוסף תכניות מובנות ובהן לכל הפחות 60 נקודות זכות מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה ברמה מקבילה לקורסים הנלמדים במדעי המחשב דו חוגי לפנות ללימודי התואר השלישי וללימודי התואר השני, תוך עידוד המצוינות האקדמית, קיצור משך זמן לימודיהן ועידודן להשתלבות בעתיד בסגל האקדמי במדינת ישראל.


תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה: גובה המלגה יעמוד במחזור א' על סך 60,880 ₪ לשנה, מזה 40,880 ₪ לשנה הקצבת ות"ת ו-20,000- ₪ לשנה שישולמו ע"י המוסד לכל מלגאית.


מס' המלגות: עד 10 מלגות בשנה.


מלגות לתואר שני לנשים מצטיינות בתחומי היי-טק


מלגות לתואר שני לנשים מצטיינות בתחומי היי-טק – תקנון תשפב


מלגות לתואר שני לנשים מצטיינות בתחומי היי-טק – תקנון תשפגמטרות התכנית: עידוד סטודנטים מצטיינים  (בוגרי תואר ראשון) מהאוכלוסיה החרדית  לפנות ללימודי ללימודי תואר שני מחקרי , תוך עידוד המצוינות האקדמית, ועידודם להשתלבות בעתיד בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.


תקופת המלגה: המלגה תינתן לתקופה של שנתיים לשנים תשפ"א-תשפ"ב.


הענקת המלגה בשנה השניה מותנית בפעילותו/ה  האקדמית של המלגאי/ת ובהעברת הדיווח על פעילות זו.


גובה המלגה: גובה המלגה הוא 45,000 דולר לכל שנה (במחירי תשפ"א).  בגין בן/בת זוג תהיה תוספת של 5,000 דולר לשנה. בגין ילד אחד תהיה תוספת של 5,000 דולר בשנה.  בגין ילד/ילדים נוספים, תהיה תוספת של 5,000 דולר בשנה. בכל מקרה סך המלגה לא יעלה על 60,000 דולר לשנה.


מס' המלגות: מידי שנה תעניק הות"ת עד 4 מלגות חדשות דו שנתיות.


התוכנית החלה לפעול בתש"פ.


מלגות לתואר שני לאוכלוסיה החרדית- תקנון תשפא


מלגות לתואר שני לאוכלוסיה החרדית – תקנון תשפב


מלגות לתואר שני לאוכלוסיה החרדית – תקנון תשפג


 מטרות התכנית: עידוד סטודנטים מצטיינים  (בוגרי תואר ראשון) יוצאי אתיופיה  לפנות ללימודי ללימודי תואר שני מחקרי , תוך עידוד המצוינות האקדמית, ועידודם להשתלבות בעתיד בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.


גובה המלגה: 41,000 ₪ לשנה.


תקופת  המלגה:המלגה מוענקת בשנה ב' לסטודנטים אשר עומדים בתנאים.


מס' המלגות המוענקות מידי שנה: עד 10.


מלגות הצטיינות לתואר שני מחקרי לסטודנטים יוצאי אתיופיה – תקנון והנחיות תשפב


מלגות הצטיינות לתואר שני מחקרי לסטודנטים יוצאי אתיופיה – תקנון והנחיות תשפג