27/03/2019

מל"ג אישרה לאוניברסיטאות פתיחה של 26 תכניות בינלאומיות

 

  • המל"ג אישרה לאוניברסיטאות פתיחה 26 תכניות לימודים לתואר ראשון ושני בשפה האנגלית לשם קליטה של סטודנטים בינלאומיים מצטיינים בישראל.
  • התכניות אושרו בתחומים בהם למדינת ישראל יש יתרון יחסי: תחומי ה-STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה), יזמות וחדשנות, יהדות וישראליות, מקצועות בתחומי החקלאות ועוד.
  • יודגש כי על פי הנחיות מל"ג תכניות הלימוד בשפה האנגלית יילמדו לצד התכניות בשפה העברית והן תהיינה זהות ברמתן האקדמית ובהיקפן לתכניות הלימוד בעברית.

 

במסגרת התכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב אושרו 26 תכניות בינ"ל בשפה האנגלית: 7 לתואר ראשון ו-19 לתואר שני, לפי תחומי לימוד:

תחום לימודים תואר ראשון תואר שני
מדעי הרוח ואמנויות 2 6
מדעי החברה, עסקים ומדעי הניהול 9
מדעי הטבע והיי-טק 3 2
תכניות רב תחומיות 2 2
סה"כ 7 19

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "ות"ת חרטה על דגלה להפוך את מדינת ישראל לאבן שואבת של סטודנטים מצטיינים ממדינות שונות בעולם: אמריקה, אירופה, והמזרח הרחוק. המיקוד הוא בתלמידי מחקר ובתלמידים לתואר שני בעיקר, אך גם בתלמידים לתואר ראשון ובלימודים לתקופות קצרות. לשם כך חובה עלינו לוודא שישנן תכניות אטרקטיביות בשפה האנגלית כדי לאפשר לסטודנטים הזרים ללמוד בישראל. תהליך זה יעמיק את קשרי גומלין בין המוסדות בישראל למוסדות בחו"ל, יחזק את המוניטין הבינלאומי של ישראל בעולם וכן יסייע לפתח יכולות בינלאומיות לסטודנטים ישראליים שילמדו ביחד עם הסטודנטים הזרים במוסדות במדינת ישראל".

מל"ג וות"ת ממשיכות לפעול לחיזוק הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה בישראל: במסגרת התכנון האקדמי של מערכת ההשכלה הגבוהה מל"ג וות"ת אישרו לאוניברסיטאות פתיחה של 26 תכניות בינלאומיות חדשות בשפה האנגלית, בעיקר בתחומים שבהם לאקדמיה הישראלית יש יתרונות יחסיים. בין אלו תחומי ה-STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה), יזמות וחדשנות, יהדות וישראליות, מזרח תיכון ואסלאם; מקצועות בתחומי החקלאות, לימודים אורבניים, לימודי סביבה ומשאבי טבע, תכנון ערים ומקצועות העיצוב.

אישור התכניות, רובן לתואר שני, נועד לעודד סטודנטים בינלאומיים מצטיינים להגיע ללמוד בישראל.

במל"ג מסבירים כי הגדלת שיעור הסטודנטים הבינלאומיים תלויה, בין היתר, בקיומן של תכניות לימוד באנגלית, ובהעדר מספר מספק של תכניות כאלה היום, הרי שאפשרויות הקליטה של הסטודנטים הבינלאומיים (וסגל בינלאומי) מצומצמות. הרחבת היצע התכניות באנגלית, תוך הקפדה על הרמה האקדמית הגבוהה, תאפשר לאוניברסיטאות לקלוט סטודנטים בינלאומיים במגוון רחב של תארים אקדמיים.

עם זאת, יודגש כי על פי הנחיות מל"ג תכניות הלימוד בשפה האנגלית יילמדו לצד התכניות בשפה העברית והן תהיינה זהות ברמתן האקדמית ובהיקפן לתכניות הלימוד בעברית.

 

רקע התכנית הרב שנתית לחיזוק הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה:

התכנית הרב שנתית לחיזוק הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה נועדה להעלות את הרמה והתחרותיות של האקדמיה הישראלית על ידי קליטה של סטודנטים מצטיינים מחו"ל וחיזוק המוניטין הבינלאומי של המוסדות בישראל. מעבר לכך, לקידום הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה ישנה חשיבות רבה גם בהיבטים המדיניים (קשרים דיפלומטיים עם מדינות זרות), חברתיים וכלכליים, וכן בהיבטים ציוניים של פתיחת המוסדות בפני יהדות העולם והפיכת ישראל למגדלור אקדמי.

על פי נתוני ות"ת, שיעור הסטודנטים הבינלאומיים הלומדים בישראל עומד על כ- 1.4%, שיעור זה נמוך משמעותית מממוצע מדינות ה- OECD העומד על כ-6%. השיעור הנמוך של סטודנטים בינלאומיים נובע, בין היתר, מקשיי שפה שכן רוב הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל הם בעברית.

כמו כן, ישנם חסמים מדינתיים כגון ויזות ואישורי עבודה לבני הזוג שמעקבים את היכולת לפתוח את שערי המוסדות לסטודנטים זרים. בימים אלו צוותים של מל"ג וות"ת נערכים להסרת החסמים אל מול הגורמים הרלוונטיים במשרדי הממשלה השונים.