18/11/2018

מל"ג אישרה: מכללת הרצוג תועבר לתקצוב ות"ת

בשורה למכללת הרצוג (מיסודן של מכללות הרצוג-ליפשיץ): מל"ג אישרה ביום ג' את מעבר המכללה מאחריות משרד החינוך לתקצוב ות"ת. המעבר יתבצע בחודשים הקרובים ולאחר שיוסדר בפועל היישום באופן מלא.

 

מכללת הרצוג מונה כ-3,000 סטודנטים ובראשה עומד פרופ' יהודה ברנדס. המכללה מכשירה מורים במגוון רחב של תחומי דעת בחינוך הממלכתי דתי – על יסודי. בינואר 2013 אישרה המל"ג איחוד בין המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש ליפשיץ בירושלים לבין מכללת יעקב הרצוג לחינוך בגוש עציון.  בעקבות האיחוד, ובהתאם להנחיות מל"ג החל הליך המעבר לות"ת שכלל בדיקה מעמיקה בשורה של היבטים, בהם: איתנות פיננסית, היבטים משפטים, תשתיות ואיכות הוראה. בתום הבדיקה ולאחר שנמצא כי המכללה עומדת בכל התנאים המקדימים, מל"ג החליטה לאשר את המעבר לות"ת.

 

יודגש כי מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לות"ת הוא מהלך אסטרטגי מהותי, שנועד לאפשר למדינה תכנון רוחבי ואחיד של מערכת ההשכלה הגבוהה באמצעות ות"ת, להגביר את החופש האקדמי והמנהלי ולהשוות את מעמדן למוסדות האקדמאיים האחרים.