30/04/2019

מל"ג מעודדת סטודנטים ערבים ללמוד היי-טק, פסיכולוגיה, מוסיקה ואומנויות

 

  • בעקבות הכפלת מספר הסטודנטים בחברה הערבית מל"ג עוברת משקיעה משאבים ניכרים בעידוד הסטודנטים למקצועות מבוקשים במשק, שיש בהם תת ייצוג של החברה הערבית.
  • ועדת היגוי 'אירתיקא' של המל"ג קבעה רשימה של תחומי הלימוד – סטודנטים שילמדו במסלולים אלו יקבלו יתרון בזכאות לקבלת מלגת 'אירתיקא' בסך כ- 28 אלף שקלים לכל לימודי התואר הראשון.
  • הרשימה כוללת לימודי כלכלה, הפרעות בתקשורת, מוסיקה ואומנות, פסיכולוגיה, היי-טק, הוראת המדעים, עבודה סוציאלית ועוד.

 

רשימת תחומי הלימוד בהם עש תת ייצוג של החברה הערבית ואשר קיים צורך לאומי בשילובם של סטודנטים מהחברה הערבית

הנדסה פסיכולוגיה חקלאות מדעי הניהול
מוסיקה מתמטיקה פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה ומדיניות) מנהל עסקים
אמנות ועיצוב מדעי המחשב רפואה ויטרינרית מנהל ציבורי
הוראת המדעים מדעי טבע פיסקליים הפרעות בתקשורת ארכיטקטורה
כלכלה כימיה עבודה סוציאלית מדעי הטבע הביולוגיים

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: בזכות מהפכת הנגשת ההשכלה הגבוהה הסטודנטים מהחברה הערבית לומדים ומצטיינים היום בכל הקמפוסים בישראל. כעת האתגר של המל"ג הוא לעודד את אותם עשרות אלפי סטודנטים להיענות לאתגר ולהשתלב במקצועות מבוקשים במשק, כמובן תוך מתן מעטפת ליווי אקדמית וסיוע כלכלי".

 

ועדת ההיגוי 'אירתיקא' של המועצה להשכלה גבוהה קבעה לאחרונה רשימה של תחומי לימוד, שבהם יש תת ייצוג של החברה הערבית ואשר קיים צורך לאומי בשילובם של סטודנטים מהחברה הערבית בתחומים אלו. על פי החלטת הועדה, סטודנטים בעלי קושי כלכלי, שילמדו תחומים אלו ייהנו מיתרון משמעותי בקבלת מלגת 'אירתיקא' בסך 28 אלף שקלים (לשלוש שנים).

יצוין כי גם ייתר הסטודנטים מהחברה הערבית רשאים להגיש מועמדות והזכאות שלהם תבחן על פי פרמטרים סוציו-אקונומיים.

 

מנתוני המל"ג עולה כי בעשור האחרון חלה מהפכה והוכפל מספר של הסטודנטים מהחברה הערבית בהשכלה הגבוהה.  על פי הנתונים בשנת תשס"ח (2007) למדו בישראל 22,543 סטודנטים ערבים לכלל התארים. בזכות המעטפת הרחבה שניתנה לסטודנטים, הוכפל מספרם תוך עשור, כך שבתשע"ח למדו בישראל 48,627 סטודנטים ערבים. הגידולים החדים הביאו לכך שהמל"ג עמדה במרבית היעדים שהציבה לשנת 2022 בנושא הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית כבר בשנה הנוכחית, 2019 – 3 שנים מוקדם יותר מהתכנון המקורי.

 

לאור זאת מל"ג שמה כעת דגש על ניתוב הסטודנטים הערבים לתחומי לימוד מבוקשים במשק, שבהם קיים מחסור גדול של כוח אדם מהחברה הערבית, כגון היי-טק, פסיכולוגיה, כלכלה, מתמטיקה, וטרינריה, הפרעות בתקשורת ועבודה סוציאלית או כאלה שבהם שיעור הסטודנטים מהחברה הערבית הוא נמוך במיוחד כמו מוסיקה ואומנויות.

מלגת "אירתקא" הינה מלגה המיועדת לסטודנטים לתואר ראשון, בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית. המלגה ניתנת על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובשיתוף המשרד לשוויון חברתי ומשרד החינוך. פרויקט פרח מפעיל את התכנית. מטרת 'אירתיקא'  הינה להגדיל את היקף הסטודנטים מהחברה  הערבית לתואר ראשון ב"מקצועות מועדפים" וכן לתת הזדמנות לבעלי פוטנציאל ומוטיבציה אשר מגיעים מרקע סוציואקונומי נמוך, להשתלב באקדמיה.

הזכאות למלגה נותנת יתרון לסטודנטים ממעמד סוציו אקונומי נמוך וכן לסטודנטים הלומדים מקצועות מועדפים במשק. המלגה היא בת10,000 ₪ לכל אחת מהשנתיים הראשונות ללימודי תואר ראשון ו-8,000 ₪ לכל אחת מהשנים הנותרות להשלמת התואר. בתמורה למלגה הסטודנטים ידרשו להחזיר תרומה לחברה ולקהילה, ויפעלו כחונכים לילדים ובני נוער בחברה הערבית.

 

התנאים לקבלת המלגה:

  • סטודנט מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית
  • הסטודנט רשום במוסד מוכר להשכלה גבוהה
  • הסטודנט רשום לשנת לימודיו הראשונה ללימודי התואר הראשון כסטודנט מן המניין
  • תכנית הלימודים של הסטודנט הינה בהיקף של לפחות 12 שעות שבועיות
  • הכשרה והתנדבות בקהילה במשך 40 שעות (שנה א')
  • התנדבות 80 שעות (שנים ב',ג' ו-ד')

 

הרכב הציון הסופי ודירוג תחומי הלימוד:

60%  עבור מצב סוציואקונומי ו – 40% עבור תחום הלימוד.