16/09/2020

מל"ג קוראת למוסדות להשכלה גבוהה: הגישו תכניות לימוד מותאמות ללמידה דיגיטלית

למרות אתגרי נגיף הקורונה והשפעתו על המשק: שנת הלימודים האקדמית מתוכננת להיפתח כסדרה

מל"ג ממליצה למוסדות להיערך ככל הניתן למתן ציוניים מספריים ולא בינאריים.

צוות חברי המל"ג בראשות פרופ' חיים טייטלבאום בחן לעומק את היערכות המוסדות לפתיחת שנה"ל תשפ"א, ואת מגוון האתגרים העומדים בפני המוסדות ובפני הסטודנטים, וכל זאת לאור הניסיון הרב שנצבר וההתארגנות  של כל המוסדות במהלך סמסטר ב', תש"פ.   הצוות התרשם כי המוסדות נערכים לכל תרחיש אפשרי מלמידה היברידית – בה חלק מהסטודנטים בכיתה ילמדו בצורה פרונטלית וחלק יצפה בשיעורים דרך מסך ועד למידה מקוונת מלאה בתנאים של סגר מלא.

במסגרת מסקנות הצוות, המל״ג קוראת למוסדות להשכלה גבוהה להיערך ככל האפשר למתן ציונים סופיים מספריים, על מנת שלא לפגוע בסטודנטים וזאת בכפוף להבטחת רמה אקדמית נאותה והבטחת העצמאות האקדמית של המוסדות וכן קוראת למוסדות להשכלה גבוהה לעדכן את מערך הסילבוסים לתקופת הקורונה ואת תכניות הלימודים שיוגשו מעתה למל"ג (בשלבי האקרדיטציה השונים).

המל״ג מברכת  את המוסדות להשכלה גבוהה שפרסמו את המתווה ללימודים בשנת תשפ״א וקוראת למוסדות שעדיין לא עשו זאת - לפרסם בהקדם בכדי לצמצם את אי הוודאות בקרב הסטודנטים והסגל.

השר זאב אלקין,  יו"ר המל"ג:  "במהלך החודש האחרון  כולנו עבדנו קשה על מנת להבטיח את הפתיחה התקנית של שנת הלימודים האקדמית בשיתוף פעולה עם ראשי המוסדות והנהגת ציבור הסטודנטים. אני שמח שהיום אנחנו יכולים לצאת עם מסר ברור ששנת הלימודים ערוכה להתקיים בכל מצב מבחינה בריאותית גם אם יוטל סגר מלא. אני שמח שראשי המוסדות אימצו את תפיסתנו שלא ניתן לחזור לתת ציונים בינאריים בשנת הלימודים הקרובה שעשויים לפגוע באיכות התואר של הסטודנטים ונערכים לתת ציונים מספריים גם אם לאור המצב הבריאותי יצטרכו לקיים את המבחנים בצורה מקוונת. אמשיך לעבוד בכל הכח כדי להבטיח את הפעילות התקינה של מערכת ההשכלה הגבוהה שתפעל גם בשנת הלימודים הבאה בתנאים לא פשוטים, ולסייע לסטודנטים לצלוח את המשבר גם מבחינה אקדמית וגם מבחינה כלכלית". 

פרופ' אדו פרלמן,  סיו"ר המל"ג  מברך את צוות הקורונה של המל"ג על עבודתו המעמיקה למען הבטחת שנת לימודים תקינה ככל האפשר בתשפ"א. "המל"ג מודה לסגלים האקדמיים והמנהליים של המוסדות להשכלה גבוהה אשר 'עומתו' בפתאומיות עם משבר הקורונה בפתיחת סמסטר ב' תש"פ והוכיחו יכולת מעוררת כבוד להתמודדות עם האתגר החדש והלא צפוי של הוראה מקוונת בהיקפים נרחבים. נמשיך לעבוד ביחד, המל"ג עם המוסדות להשכלה גבוהה על מנת להתמודד עם כל משבר ולתת לאזרחי המדינה הוראה אקדמית ומחקר ברמה הגבוהה ביותר".