14/01/2014

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אימצה את מסקנות ועדת ההערכה הבינלאומית לתחום הבלשנות ותפעל ליישומן

 

יו"ר ועדת ההערכה הבינלאומית להערכת תכניות הלימודים בתחום הבלשנות, פרופ' סטיבן אנדרסון, הציג היום
(יום ג' 14.1.14) למליאת המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה את מסקנות הוועדה.

 

ועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'סטיבן אנדרסון מאוניברסיטת ייל בארה"ב, בדקה את לימודי הבלשנות בארבע מחלקות במוסדות הבאים: אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן[1], אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית.

 

מסקנותיה והמלצותיה העיקריות של הוועדה:

 

כללי-

הוועדה סבורה כי רמת הלימודים והמחקר בישראל בתחום הבלשנות הינה גבוהה, וחלק מתכניות הלימודים בבלשנות הנן בעלות מוניטין בינלאומי של מצוינות.

התכניות השונות מתמודדות עם אתגרים שונים, אך כולן ראויות, והגיוון בתכניות תורם לקהילה אקדמית עשירה.

 

לבלשנות כתחום תרומה רבה לאקדמיה, לכלכלה ולחברה הישראלית.

 

תכניות הלימודים

  • הוועדה ממליצה לתמוך בפיתוח והכרה בתוכניות חדשניות (למשל, בלשנות קלינית באוניברסיטת בר אילן והמרכז לשפה, לוגיקה וקוגניציה באוניברסיטת עברית (LLCC), שנבנו בעיקר סביב נקודות חוזק קיימות.
  • הוועדה ממליצה לפתח קורסים לסטודנטים מתחומים שונים אשר יפתחו צוהר לתחום הבלשנות.

 

סגל ומחקר

  • הוועדה סבורה כי בכמה מהמחלקות חסר סגל מתחומי הליבה של פונולוגיה ומורפולוגיה.
  • הוועדה ממליצה להחזיר למחלקות, ללא דיחוי, תקנים שנלקחו מהם בעקבות פרישות של חברי סגל.
  • הוועדה ממליצה להרחיב את שיתופי הפעולה המחקריים, בכל רמות התואר, בין המחלקות השונות לבלשנות. וכן לבין מחלקות אחרות, בין היתר, המחלקות ללשון עברית.

 

תשתיות

  • הוועדה סבורה כי ברוב המחלקות ישנן בעיות תשתית אקוטיות. מצב התשתיות הקיימות הינו חמור בהרבה ממצב התשתיות של תכניות ברמה העולמית, אליה מחלקות אלה שואפות להגיע. הוועדה ממליצה למצוא דרכים לשפר אותם.

 

סטודנטים

  • הוועדה ממליצה לשפר את התמיכה הכספית (מלגות) בסטודנטים לתואר שני ולדוקטורט, בכדי למקסם את יכולתם.

 

להלן הדוחות:

הדוח הכללי

האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת תל אביב

 

 


[1] המחלקה בבר אילן עברה הערכה למרות שאיננה מעניקה תואר אקדמי בבלשנות כי אם באנגלית. זאת בתיאום ובהסכמה עם הנהלת האוניברסיטה וראש המחלקה לאנגלית