11/02/2014

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אימצה את מסקנות ועדת ההערכה הבינלאומית לתחום הגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ ותפעל ליישומן

 

דו"חות הוועדה הבינלאומית להערכת תכניות הלימודים בתחום הגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ, בראשותו של פרופ' אדווארד סטולפר, הוצגו היום (יום ג' 11.2.14) במליאת המועצה להשכלה גבוהה.

 

ועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של  פרופ' אדווארד סטולפר מאוניברסיטת קל-טק בארה"ב בדקה את לימודי הגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ בשלוש מחלקות במוסדות הבאים: אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית.

 

מסקנותיה והמלצותיה העיקריות של הוועדה:

כללי-

הוועדה סבורה כי רמת הלימודים והמחקר בישראל בתחום הינה גבוהה, וחלק מתכניות הלימודים הנן בעלות מוניטין בינלאומי של מצוינות.

לגאולוגיה ומדעי כדור הארץ כתחום תרומה רבה לאקדמיה, לכלכלה ולחברה הישראלית, מכיוון שהוא טומן בחובו התייחסות לניצול משאבי טבע לצד קיימות ושמירה על איכות הסביבה .

עם זאת, הוועדה סבורה שעל המחלקות בישראל לגדול באופן משמעותי (בדומה למחלקות מובילות מקבילות בחו"ל) על מנת:

  1. לאפשר כיסוי מקסימלי של חקר התחומים המרכזיים באזורנו, כגון: גילויי גז ונפט, היערכות לרעידות אדמה ואסונות טבע אחרים רלבנטיים ושמירה על איכות הסביבה.
  2. לתת מענה לדרישה הגוברת של סטודנטים ישראליים המתעניינים בנושאים אלה (דבר הבא לידי ביטוי במספר ההולך וגדל של סטודנטים בתחומים אלו).

הוועדה ממליצה להגדיל את שיתופי הפעולה הבין-מחלקתיים- הן מבחינה קוריקולרית והן מבחינה מחקרית (של חברי הסגל) – מעבר לגבולות המסורתיים של התחום, ובמיוחד עם המחלקות לפיסיקה, כימיה, ביולוגיה ותחומי ההנדסה השונים (כגון: אזרחית, כימית, תוכנה).

 

תכניות הלימודים

  • הוועדה ממליצה לתמוך במגוון רחב יותר של תחומים בגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ מעבר לתחומים הנחקרים קיום בישראל כגון בסיסמולוגיה וגיאופיזיקה ובכך להעצים את המוכנות של המדינה להגיב להזדמנויות לגילוי וניצול של משאבי נפט וגז.
  • הוועדה ממליצה לפתח קורסים לסטודנטים מכלל המוסד אשר יפתחו צוהר לתחום כולו.

 

סגל ומחקר

  • הוועדה סבורה כי על מחלקות להרחיב את המחקר לתחומים של סיסמולוגיה וגיאופיזיקה.
  • כנאמר לעיל, הוועדה ממליצה להרחיב את שיתופי הפעולה המחקריים, בכל רמות התואר, בין המחלקות השונות בתחום בישראל. וכן לבין מחלקות אחרות, בין היתר, המחלקות לכימיה, פיסיקה, גיאוגרפיה וכיו"ב.

 

סטודנטים

  • על מנת שסטודנטים יוכלו ליהנות ממגוון החוקרים שיש בישראל בתחום ולהרחיב את השכלתם בצורה הטובה ביותר, יש לעודד סטודנטים ללמוד במוסדות השונים בישראל, ולא מוסד אחד בלבד (Inbreeding).
  • הוועדה ממליצה להקטין את מספר קורסי החובה במיוחד בתואר הראשון, ולהציע מספר רב יותר של קורסי בחירה.