02/12/2015

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אימצה בישיבתה היום את מסקנות ועדת ההערכה הבינלאומית לתחום שפה וספרות ערבית

 

ועדת ההערכה הבינלאומית בראשותה של פרופ' דיויד וסרשטיין מאוניברסיטת ונדרבליט בארה"ב, בדקה את לימודי השפה וספרות ערבית בארבעת המוסדות בהם מתקיימת תכנית כזו: אויניברסיטת חיפה, האוניברסיטת העברית, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת תל-אביב.

 

 

ככלל, הועדה הביעה שביעות רצון מרמת כל המחלקות וציינה לשבח את האוניברסיטה העברית ואת מעמדה הבינלאומי בתחום זה.

 

 

מסקנותיה והמלצותיה העיקריות של הוועדה:

  • מתוקף החשיבות החברתית, הפוליטית, ההיסטורית והגיאוגרפית של השפה הערבית בישראל יש לשמר ולחזק את מעמדם של המחלקות לשפה וספרות ערבית במוסדות להשכלה גבוהה.
  • לאור חשיבות הנושא והרלוונטיות שלו לתחומים מגוונים, יש להעביר את דוח הוועדה והמלצותיה לגורמים העוסקים בתחום ולבקש את התייחסותם. בכלל זה יועבר הדוח למשרד החינוך, משרד הביטחון וועדת ההיגוי של הות"ת לעניין מדעי הרוח.