05/03/2013

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אימצה בישיבתה את מסקנות ועדת ההערכה הבינלאומית לתחום ריפוי בעיסוק ותפעל ליישומן

 

יו"ר ועדת ההערכה הבינלאומית להערכת תכניות הלימודים בתחום ריפוי בעיסוק הציגה היום (יום ג' 05.03) למליאת המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה את מסקנותיה.

 

ועדת ההערכה הבינלאומית בראשותה של פרופ' ויני דאן מאוניברסיטת Kansas בארה"ב, בדקה את לימודי הריפוי בעיסוק בשלוש מחלקות (להן הסמכה קבועה) במוסדות הבאים: אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל-אביב.

 

מסקנותיה והמלצותיה העיקריות של הוועדה:

 

כללי

הוועדה סבורה כי רמת הלימודים והמחקר בישראל בתחום הריפוי בעיסוק הינה גבוהה בסה"כ, אולם התחום עומד בפני אתגרים משמעותיים הטעונים טיפול.

 

תכניות הלימודים

 • הוועדה הבינלאומית ציינה כי מאחר שבוגרי התכניות מעדיפים באופן טבעי לעסוק בטיפול בילדים, נוצר מחסור במרפאים בפגועי נפש ובקשישים. הוועדה ממליצה לבחון דרכים לטפל בבעיה זו, כגון: תגמול בשכר גבוה יותר.
 • הוועדה ממליצה לשדרג את מקצוע הריפוי בעיסוק באמצעות מתן רישיון לעסוק בתחום לאחר התואר שני ולא כפי שקיים היום – לאחר התואר הראשון.
  הוועדה ממליצה לבחון את האופציה להפרדת התואר השני לשני מסלולים: מסלול מחקרי (ישיר לדוקטורט) ומסלול מעשי.
 

סגל ומחקר

 

הוועדה מצביעה על מחסור בסגל בכיר בריפוי בעיסוק, וממליצה לחשוב על פתרונות, כמו: עדכון הקריטריונים לקידום ולקביעות של סגל והתאמת הקריטריונים ספציפית לאלו המקובלים במקצועות הפרה-רפואיים.

 • כמו כן ממליצה הוועדה לכל מוסד לבחון את יחס סגל – סטודנטים לאור העומס הרב המוטל על הסגל הקיים בהוראה, מחקר, הדרכה ופיקוח קליני.
 • יש לתת את הדעת לבעיות שעלו במחלקות כתוצאה מהמחויבות לאמנת הלסינקי המאפשרת ביצוע מחקרים בבתי חולים לרופאים בלבד.

 

סטודנטים

 • הוועדה ציינה כי רמת הסטודנטים לריפוי בעיסוק מרשימה.
 • הוועדה סבורה שעל האוניברסיטאות ליצור מנגנון למעקב אחר בוגרים והידוק הקשר עמם.
 • הוועדה סבורה שעל הוות"ת ליצור רגולציה של התשלום עבור הפרקטיקום, על מנת ליצור האחדה בתעריפים בין כלל המוסדות (מתוקצבים ולא מתוקצבים).
   

האוניברסיטה העברית

הוועדה סבורה כי המצב הנוכחי של החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית בכל הנוגע לקשר עם ביה"ח הדסה טעון טיפול משמעותי של האוניברסיטה, וקוראת לאוניברסיטה להקדיש לכך את האמצעים הנדרשים, כולל העברת החוג ממשכנו הנוכחי בהר הצופים לקמפוס בעין כרם.

 

רצ"ב הדוחות.

הדוח הכללי

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטה העברית