03/07/2012

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אימצה פה אחד את מסקנות ועדת ההערכה הבינלאומית לתחום הכימיה ותפעל ליישומן

הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בכימיה הציגה היום – 3.7.12 למליאת המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה את מסקנותיה.

 

בראש ועדת ההערכה הבינלאומית עמד פרופ' ריצ'רד אייזנברג מאוניברסיטת רוצ'סטר בארה"ב, אשר בדקה את לימודי הכימיה בשמונה המוסדות הבאים: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל-אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים, האוניברסיטה הפתוחה, הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ומכון ויצמן למדע.

 

להלן המסקנות וההמלצות העיקריות של הוועדה:

 

כללי:

• הוועדה ציינה את ההיסטוריה המכובדת של תחום הכימיה בארץ, כולל פרסי הנובל שהוענקו לישראלים בתחום.

• הוועדה הדגישה את חשיבות התחום, שאינו רק מדע בסיסי, אלא גם מהווה תשתית לטכנולוגיה מודרנית. בנוסף, התייחסה הוועדה לחשיבותה של תעשיית הכימיה לכלכלה בישראל.

 

תכניות הלימודים:

• הוועדה המליצה על שינויים בדרישות של תכניות הלימודים כדי לקדם את המחקר והלמידה הפעילה בתואר הראשון וכדי להקל על המעבר ללימודי Ph.D.

• בהתאם לאמור לעיל הוועדה ממליצה להגביר את העיסוק במחקר במסגרת התואר הראשון ולהפחית את מספר הקורסים הפורמליים בתואר זה.

• הוועדה מצביעה על השוני בין מספר נקודות הזכות שנדרשות במסגרת לימודי התואר הראשון בכימיה במוסדות השונים וממליצה לאמץ מסגרת אחידה של נקודות זכות ללימודים אלו.

• הוועדה ממליצה לעודד את הסטודנטים ללמוד לתארים מתקדמים במוסדות שונים מאלו שבהם למדו את התואר הראשון כדי להרחיב את הרקע ואת החשיפה שלהם בתחום.

 

סגל ומחקר:

• הוועדה גורסת כי על מנת להישאר בין התכניות המובילות בכימיה בעולם יש להגביר את הניסיונות לגייס חברי סגל צעירים מצטיינים מרחבי העולם.

• הוועדה ממליצה לנקוט במאמצים מוגברים לגיוס נשים לסגל וזאת לאור הפער בין אחוז הנשים בקרב הסטודנטים לעומת האחוז שלהן בסגל. הוועדה ציינה כי מצב דומה קיים במדינות אחרות, לרבות ארה"ב, שם נעשה מאמץ לקידום העניין והנתונים העדכניים מלמדים על שיפור במספרי הנשים במחלקות לכימיה.

• הוועדה מצאה כי תחומים מסוימים שהיו חזקים בחלק מהאוניברסיטאות בישראל, הולכים ונעלמים (למשל כימיה אנליטית). וממליצה שהאוניברסיטאות ישקלו לכלול בסגל שהן מגייסות אנשים מתחומים אלה גם אם אינם נתפשים כ'אופנתיים' בעת הנוכחית.

 

תשתיות:

• יש להקצות משאבים לרכישת ציוד ושיפוץ מעבדות של חברי סגל שהינם מדענים בכירים שנמצאים בעיצומה של הקריירה. הוועדה קוראת לות"ת לבחון מחדש את מדיניותה ביחס למימון ציוד בהקשר זה. 

 

הוועדה כללה את החברים הבאים:

• Professor Richard Eisenberg, Department of Chemistry, University of Rochester, Rochester, NY, USA

• Professor Allen J. Bard, Department of Chemistry, University of Texas, Austin, TX,USA

• Professor Tobin J. Marks, Department of Chemistry, Northwestern University, Evanston, IL,USA

• Professor William L. Jorgensen, Department of Chemistry, Yale University, New Haven, CT,USA

• Professor Joan S. Valentine, Department of Chemistry, University of California – Los Angeles, Los Angeles, CA,USA

• Professor David Milstein, Weizmann Institute of Science, Rehovoth, Israel

 

 

* רצ"ב דוח הוועדה הכולל והפרטני לגבי כל מוסד.