10/10/2013

מינוי פרופ' חגית מסר-ירון לסגן יו"ר המל"ג ופרופ' ישעיהו טלמון לחבר ות"ת

בישיבה חגיגית ומשותפת של מליאת המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) לרגל פתיחת שנה"ל האקדמית תשע"ד, אישרה מליאת המל"ג את המלצותיו של שר החינוך ויו"ר המל"ג, הרב שי פירון למנות את הפרופ' חגית מסר ירון לסגן יו"ר המל"ג ופרופ' ישעיהו טלמון לחבר הועדה לתכנון ותקצוב.

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג, הרב שי פירון, מסר כי מינויים של הפרופסורים מסר ירון וטלמון הם ברכה למערכת ההשכלה הגבוהה, וכי ניסיונם רב השנים יסייע לעמידה באתגרים הרבים העומדים בפני המערכת בשנים הקרובות.

 

פרופ' מסר ירון שימשה עד לאחרונה כנשיאת האוניברסיטה הפתוחה, היא משמשת כפרופ' מן המניין בבית ספר להנדסת חשמל באוניברסיטת ת"א. את תאריה (ראשון, שני ושלישי בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה) רכשה באוניברסיטת ת"א ואת הפוסט דוקטורנט באוניברסיטת ייל.

 

בין יתר תפקידיה בעבר שימשה:

 

  • יו"ר ועדת הקבלה של הפקולטה להנדסה.
  • ראש המגמה להנדסת חשמל.
  • ראש ביה"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר.
  • סגנית נשיא לפיתוח ויו"ר חברת רמות.
  • המדענית הראשית וראש מינהל המדע במשרד המדע, התרבות והספורט

*רצ"ב תקציר קו"ח של פרופ' מסר ירון.

 

 

פרופ' טלמון בעל תואר ראשון ושני בהנדסה כימית מהטכניון ותואר שלישי מאוניברסיטת מיניסוטה ומשמש היום כפרופ' מרצה במחלקה להנדסה כימית בטכניון.

 

ניסיונו המקצועי כולל:

 

  • מנהל מכון ראסל ברי לננוטכנולוגיה בטכניון
  • יו"ר המחלקה להנדסה כימית, הטכניון
  • פרופסור חבר, מחלקה להנדסה כימית, טכניון

*רצ"ב קורות החיים של פרופ' טלמון