20/05/2015

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אישרה: לראשונה: לימודי דוקטורט באוניברסיטאות בשיתוף מוסדות אחרים להשכלה גבוהה

 

 

סיו"ר המל"ג פרופ' חגית מסר-ירון: "ההחלטה תאפשר להעניק דוקטורט לסטודנטים מצטיינים בתחומים ייחודיים, מעבר לקיים באוניברסיטאות, ולהכשיר סגל אקדמי מוביל תוך שיתוף פעולה בין אוניברסיטאות ומוסדות לא מחקריים"

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אישרה בישיבתה אמש (יום ג', 18.5) את המלצות ועדת המשנה העליונה לפיתוח ומדיניות אקדמית, לאפשר למוסדות הרשאים לתת דוקטורט, להעניק דוקטורט (Ph.D.)  בתחומים ייחודיים בשת"פ עם מוסדות אחרים להשכלה גבוהה.

 

בבדיקה שקיימה המועצה להשכלה גבוהה נמצא כי ישנם תחומים ייחודיים בהם קיים חוסר בתכניות לימודים לתואר שלישי באוניברסיטאות המחקר בישראל. דוגמא לכך הם תחומי יצירה אקדמיים כגון: עיצוב, קומפוזיציה, מחול וכיוצא בזה. יש תחומים כאלו בהם פיתחו מוסדות בארץ מומחיות ותכניות מצליחות לתואר שני.

במצב הנוכחי, בוגרי תכניות אלה, המעוניינים להמשיך לתואר שלישי בתחומם, נאלצים לעשות זאת מחוץ לישראל ו/או לעשות הסבה לתחום אקדמי אחר. הרצון לתת לסטודנטים אלו מענה, וכן  העובדה כי החוסר בלימודי דוקטורט בתחומים אלה בישראל תורם למחסור באנשי סגל אקדמי בכיר בעלי הכשרה מתאימה בתחומים אלו, הביא המל"ג לאשר התכנית החדשה.

 

לפיכך, מליאת המל"ג החליטה לאפשר לאוניברסיטאות המחקר הרשאיות להעניק דוקטורט, לשתף פעולה עם מוסדות בעלי מומחיות, ניסיון ומוניטין אקדמיים בולטים בתחומם, לצורך בניית תכניות משותפות לדוקטורט אשר יתבססו על התשתית המחקרית והאקדמית של האוניברסיטה מחד, ועל ההתמקצעות והניסיון האקדמי הייחודי של המוסד השותף מאידך.

התכניות יהיו תחת אחריותה האקדמית המלאה של האוניברסיטה והתואר יינתן מטעמה, תוך ציון שיתוף הפעולה עם המוסד הנוסף.

 

סגנית יו"ר המועצה להשכלה גבוהה, פרופ' חגית מסר ירון מסרה כי ההחלטה שהתקבלה תאפשר לאוניברסיטאות המחקר בעלות הסמכה למתן דוקטורט, לחבור למוסדות אקדמיים מוכרים אחרים, המקיימים תכניות ייחודיות לתואר שני בהסמכה קבועה, לקיים תכנית לימודים סינרגטית לדוקטורט בתחום זה, תוך מתן ביטוי לשיתוף פעולה זה בתעודה המוענקת ע"י האוניברסיטה המוסמכת להעניק התואר.

התכנית שאושרה מצטרפת להחלטות מל"ג אחרות מהשנה הקודמת המאפשרות למוסדות שאינם אוניברסיטאות העומדים בקריטריונים רלבנטיים ובמבחנים אקדמיים להעניק דוקטורט עצמאית או במסגרת מאגדים. 

 

  • אישור שיתוף הפעולה המוצע, כפוף למספר תנאים כמפורט בנוסח ההחלטה המלאה המצורפת.