14/06/2012

מליאת המועצה להשכלה גבוהה בראשות שר החינוך גדעון סער אישרה פה אחד שורה של הטבות לסטודנטים במילואים

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אישרה בישיבתה היום (יום ג', 12 ביוני) פה אחד שורה של כללים והטבות לסטודנטים המשרתים במילואים.

יצוין כי עיגונן של ההטבות בכללים מכוח חוק זכויות הסטודנט (בדומה לכללים שנקבעו לאחרונה בעניין סטודנטיות בהריון ולאחר לידה), הופך אותם לחובה מכוח חוק.

שר החינוך ויו"ר המל"ג גדעון סער מסר כי עיגון ההחלטות היום יחייב את יישומן בכלל המוסדות להשכלה גבוהה כבר בשנה"ל הבאה, תשע"ג.

השר סער הוסיף כי עלינו לסייע ככל הניתן לסטודנטים המשרתים במילואים וכי ההחלטה היום מתווספת ומעגנת החלטה קודמת המאפשרת למוסדות להשכלה גבוהה להכיר בשרות מילואים פעיל כנקודות זכות אקדמיות (2 נקודות) הניתנות במסגרת פעילות חברתית.

 

להלן עקרי ההטבות שאושרו היום:

• זכאות להיעדרות משיעורים ללא הגבלה במשך תקופת המילואים מבלי שהדבר יפגע בזכאות לגשת למבחן, לציון מיטיב וכו'.

• אפשרות לדחות קורס ולחזור עליו ללא תשלום.

• דחיית מועדי הגשת מטלות.

• זכאות למועד בחינה נוסף.

• מתן סיוע בהשלמת חומר, חונכות, שיעורי עזר וכד'.

• צילומים חינם ועדיפות בהשאלת ספרים.

• אפשרות להארכת לימודים ב- 2 סמסטרים ללא תשלום נוסף.

• אפשרות למתן נקודות זכות לצורך בחינת הזכאות למלגות ומעונות.

יצוין כי הכללים מחייבים כל מוסד למנות רכז מילואים שיהיה אחראי על יישום ההתאמות וההטבות שנקבעו.

 

התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים