06/01/2016

מליאת המועצה להשכלה גבוהה תדון בהצעת שר חינוך ויו"ר המל"ג נפתלי בנט למינוי ד"ר רבקה ודמני שאומן לתפקיד סגן יו"ר המל"ג

 

 

מליאת המועצה להשכלה גבוהה תדון בישיבתה הקרובה (12 בינואר 2016) בהצעת שר החינוך ויו"ר המל"ג נפתלי בנט למינויה של ד"ר רבקה ודמני-שאומן לתפקיד סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה עד לסיום כהונת המל"ג הנוכחית בעוד כשנה.

 

 

בפנייתו לחברי המל"ג ציין השר בנט כי החליט למנות לתפקיד את אחד מחברי המליאה הנוכחית על מנת לשמר את יציבות המערכת, ובשל דחיפות המינוי על רקע גיבושה של תכנית החומש למערכת ההשכלה הגבוהה שהדיונים בעניינה יחלו בזמן הקרוב.

 

 

השר בנט מציין במכתבו כי נועץ בנושא עם נציגי ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות), ור"מ (ועד ראשי המכללות), רמ"ה (ראשי המכללות להוראה) ורמ"ה (ועד המוסדות הלא מתוקצבים) וקיבל את ברכתם למינוי הצפוי.

 

 

לדברי השר בנט ד"ר ודמני היא האדם המתאים בעת הזו לתפקיד, וכי התרשם שהיא ניחנת בפתיחות ויצירתיות, וביכולתה לעבוד בהרמוניה עם כלל גורמי המערכת בצורה מקצועית ושירותית.

 

 

יצוין כי לד"ר ודמני רקע וניסיון רב במערכת ההשכלה הגבוהה, ד"ר ודמני חברה בשורה של ועדות משנה, וכיהנה בעבר כראשת מכללה לחינוך ומשנה לנשיא.