13/12/2022

ממשיכים לקדם את איכות הכשרת המורים בישראל

המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט יעבור לתקצוב הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) שבמועצה להשכלה גבוהה

בשורה למרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט: הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) שבמועצה להשכלה גבוהה אישרה את מעבר המכללה מאחריות משרד החינוך לתקצוב ות"ת. המעבר יתבצע במהלך השנה הקרובה ולאחר שבקרוב יוסדר בפועל היישום באופן מלא.

 המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט מונה כ-4,000 סטודנטים לתארים ראשונים, תארים שניים ותעודות הוראה ובראשו עומדת פרופ' מיכל בלר. המכללה מכשירה מורים במגוון רחב של תחומי דעת בתחומי החינוך, התנועה והמוסיקה.

באפריל 2021 אישרה המל"ג איחוד בין המכללה האקדמית בוינגייט לבין המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי.  בעקבות האיחוד, ובהתאם להנחיות מל"ג החל הליך המעבר לות"ת שכלל בדיקה מעמיקה בשורה של היבטים, בהם: איתנות פיננסית, היבטים משפטיים, תשתיות ואיכות הוראה.

מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לות"ת הוא מהלך אסטרטגי מהותי, שנועד לאפשר למדינה תכנון רוחבי ואחיד של מערכת ההשכלה הגבוהה באמצעות ות"ת, להגביר את החופש האקדמי והמנהלי ולהשוות את מעמדן של המכללות האקדמיות לחינוך למוסדות האקדמיים האחרים. במסגרת זו, עוברות כל המכללות האקדמיות לחינוך תהליך איחוד, ובהמשך מעבר לאחריות תקציבית ותכנונית של הות"ת.

מטרת איחוד המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי יחד עם המכללה האקדמית בוינגייט היתה לבסס תשתית שתביא לשיפור איכות ההוראה בישראל, ומעבר המכללה המאוחדת לתקצוב ות"ת מהווה סיומו של מהלך זה.

טקס חתימה חגיגי התקיים אתמול, יום שני 12.12.2022, במשרד החינוך במעמד שרת החינוך- ד"ר יפעת שאשא- ביטון, ד"ר ורדה בן שאול- מ"מ מנכ"ל-ות"ת, וגב' דלית שטאובר-  מנכ"לית משרד החינוך.

יו״ר המל״ג, שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא- ביטון: ”מעבר המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט לתקצוב ות"ת הוא צעד חשוב  נוסף שאנו מבצעים במטרה לחזק את המערך האקדמי , ובתוך כך את מערכת החינוך הישראלית תוך השבחת איכות הכשרת המורים. המעבר יגביר את החופש האקדמי והמנהלי של המוסד וישווה את מעמדו למוסדות אקדמיים אחרים".

יו"ר ות"ת, פרופ' יוסי מקורי: "המרכז האקדמי לוינסקי – וינגייט הנו המוסד השישי להכשרת עובדי הוראה אשר עובר מתקצוב משרד החינוך לתקצוב ות"ת. ות"ת-מל"ג ימשיכו לפעול ליישום ההחלטה על מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לות"ת, בהתאם למתווה שסוכם עם משרד החינוך. העברת המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת וצמצום מספרן באמצעות איחודים, נועדו כדי לאפשר למדינה תכנון רוחבי ואחיד של מערכת ההשכלה הגבוהה ובסופו של דבר להביא לשיפור ולשדרוג איכות הכשרת המורים בישראל."

מנכ"לית משרד החינוך, גב' דלית שטאובר: " זוהי בשורה משמעותית למערכת החינוך ולעתיד תלמידי ישראל. לאיכות ההכשרה האקדמית של המורים יש השפעה מכרעת על איכות ההוראה בבתי הספר ועל האפקטיביות של מערכת החינוך. איכות ההוראה היא שתעצב את עתידה של מערכת החינוך ואת עתיד ילדינו.

נשיאת המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט, פרופ' מיכל בלר:"המעבר של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט לתקצוב ות"ת היא אבן הָרֹאשָׁה של תהליך המיזוג בין שתי המכללות שלנו: לוינסקי ווינגיט – שני מוסדות אקדמיים מפוארים ועתירי מוניטין להכשרת מורים.

זו בשורה חשובה ומשמעותית לציבור לומדי ההוראה בישראל, שתזניק את המוסד המאוחד קדימה, תשביח את האיכות האקדמית, תקדם את המחקר ותסייע ביצירת תכניות משותפות לשני המוסדות.

העברת האחריות התקצובית לות"ת מחזקת את יסודותיו של המוסד המאוחד, מדגיש את השילוב המשולש של "דעת-גוף-נפש" , ונותן מענה הוליסטי לצורכי המורים והתלמידים בעידן הנוכחי."