דו"חות הערכה בנושא מנהל ומדיניות ציבורית

החלטת מל"ג 

החלטת מל"ג מיום 22.7.2014

מעקב אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים במנהל ומדיניות ציבורית

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יוג'ין ברדך על בחינת יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במנהל ומדיניות ציבורית ולרשום לפניה את חוות דעתו.
  2. על המוסדות להתייחס למכלול הנקודות הרלוונטיות שעלו מדו"ח הסוקר ובעיקר על ההיבטים הבאים:
  • קידום שת"פ בין מחלקתי בתארים מתקדמים, לצורך שיפור רמת תכניות הדוקטורט.
  • גיוס סגל וגיוון הקורסים.
  1. יישום ההמלצות יבחן בסבב הערכה הבא.

החלטת מלג מיום 22.7.14