האחראית על מניעת הטרדות מיניות במוסדות מטעם מל”ג

בינואר 2018 מונתה לראשונה מטעם מל”ג/ות”ת אחראית על מניעת הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה.

האחראית מטפלת באופן שוטף בדו”חות השנתיים שמגישים המוסדות להשכלה גבוהה, בהתאם לתקנות מניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ”ח – 1998, בוחנת אותם,  עוקבת אחר טיפולם, מנחה את המוסדות בעניין זה ועוקבת אחר יישום החלטת המל”ג בעניין דו”ח מבקר המדינה בנושא “טיפול המוסדות להשכלה גבוהה בהטרדות מיניות” מיום 10/12/2013.

בנוסף, בהתאם להחלטת מל”ג מדצמבר 2013 תערוך האחראית יום עיון תקופתי בנדון שמטרתו להעלות את המודעות בקרב כל הגורמים הרלוונטיים וכן להציף סוגיות /קשיים בהן נתקלות הממונות ושיאפשרו פעילות תקינה וראויה שלהן.

יודגש כי האחריות לעמידה בהוראות החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח – 1998  והתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ”ח – 1998 מוטלת מבחינה משפטית על המוסדות להשכלה גבוהה והם אלה שאמונים על הטיפול בהטרדות מיניות המתרחשות בין כתלי מוסדם.

 

Meida@che.org.il