מכללות אקדמיות לחינוך – פרטי קשר ממונות

ד”ר עבדאללה טרביה


ממונה על מניעת הטרדה מינית


04-628660


054-6661341


a_t@qsm.ac.il


מגדלה בדראן מרוה

רכזת משאבי אנוש ונציבה למניעת הטרדה מינית

04-6286697

054-5511717

mrwa-mg@qsm.ac.ilד”ר חנה שפירא


ממונה על מניעת הטרדה מינית – קמפוס בית הספר לאמנות


050-8501094


dikanemuna@gmail.comגב’ מיכל בלוו


דיקנית הסטודנטים וממונה על מניעת הטרדה מינית


04-8780000


055-6603587


michalblau1971@gmail.comד”ר חנאן בשארהד”ר ורדיתה גור


יו”ר הועדה למניעת הטרדה מינית (סגל אקדמי)


050-3883448


vardita@bezeqint.net


מר מייק גרמייז


חבר בועדה למניעת הטרדה מינית (סגל אקדמי)


garmize@wincol.ac.il


גב’ יעל חיטין


חברה בועדה למניעת הטרדה מינית (סגל מנהלי)


yaelch@wincol.ac.ilגב’ אשרה דויטש


דיקנית הסטודנים וממונה על מניעת הטרדה מינית


052-4295433


052-4295433


oshrad343@gmail.comגב’ גילה פינקלשטיין


ממונה על מניעת הטרדה מינית


gilafin@walla.co.ilד”ר ענת קדרון


052-3507852


kidrone@ohalo.ac.ilד”ר לילי זמיר


הנציבה לטיפול בהטרדה מינית ומניעתה


lilyzami@dyellin.ac.ilד”ר אורית פוקס


ממונה על מניעת הטרדה מינית


08-6402737


ofuks@kaye.ac.il


ד”ר דינה פרילינג


0544293260


frilingdin@gmail.comגב’ מרב מדמוני אזולאי


יועצת וממונה על מניעת הטרדה מינית


054-7678579


meiravm@gordon.ac.il


ד”ר יפעת רוטנברג


דיקנית הסטודנטים וממונה על מניעת הטרדה מינית


04-8590174


050-5642065


yifatr@gordon.ac.ilגב’ נירה נחמולי


ראש המינהל האקדמי והממונה על מניעת הטרדה מינית בנושא הסגל האקדמי והסגל המנהלי


04-8562504


nira@wizodzn.ac.il


גב’ רחל אופנהיים


דקאן הסטודנטים והממונה על מניעת הטרדה מינית


04-8562508


rachel@wizodzn.ac.ilד”ר אסתר גואטה


דיקנית הסטודנטים והממונה על מניעת הטרדה מינית


054-9007244


etygueta@gmail.com


ד”ר ליליאן  שטיינרהרבנית ד”ר לאה ויזל


דיקנית הסטו’ ונציבה הממונה על טיפול ומניעה – לרבות מנהלה וסגל


03-9061320


052-7024866


vizel@orot.ac.il


הרב יעקב מרגלית


סגן הנציבה והממונה על מניעת הטרדה מינית


08-9485616


052-8990510


yaakovm@orot.ac.ilד”ר אריאל פרידמן


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל אקדמי)


052-7732892


arielle_f@oranim.ac.il


גב’ נעה צורן


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל מנהלי)


054-7605229


noa_t@oranim.ac.ilגב’ עמליה טרבסקי


ממונה על מניעת הטרדה מינית


הרבנית יפה מגנסגב’ תהילה הר זהב


ממונה על מניעת הטרדה מינית


02-9937318


tehilahz@herzog.ac.il


עו”ד יהושע הרלינג -קמפוס אלון שבות


02-9937331


yherling@herzog.ac.il


ד”ר איתמר ברנר -קמפוס היכל שלמה


02-5889014


itamarb@herzog.ac.ilגב’ גלית שרב


ממונה על מניעת הטרדה מינית


03-6902401


Galit_sh@levinsky.ac.il


ד”ר תמי ראובני


ממונה על מניעת הטרדה מינית


03-6902401


tamir@levinsky.ac.il


גב’ מיכל  מישר


ממונה על מניעת הטרדה מינית


 michal.meishar@levinsky.ac.ilד”ר אמל טהא פאהום       


ממונה על מניעת הטרדה מינית


amal.taha.fahoum@gmail.comד”ר חנה אבני-שיין


ממונה על מניעת הטרדה מינית


03-6902310


hana.avni@smkb.ac.il


גב’ דנה גל נצר


ממונה על מניעת הטרדה מינית


0586481655


Dana.GalNetser@smkb.ac.il