מכללות לא מתוקצבות – פרטי קשר ממונות

פרופ’ אריאלה  פרידמן


ממונה על מניעת הטרדה מינית


09-8656502גב’ רויטל אבנר


ראש מינהל לימודים וממונה על מניעת הטרדה מינית


03-6719971


revital.a@iac.ac.il


גב’  איריס אנדר


ראש מינהל רישום וממונה על מניעת הטרדה מינית


03-6719986


iris.e@iac.ac.ilד”ר תמר שולץ


נציב הקבילות בנושא הטרדה מינית – סגל אקדמי


09-8607741


052-8331322


tamishu@netanya.ac.ilעו”ד נאוה קורמן


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל אקדמי)


054-8180587


nkorman@colman.ac.il


גב’  מיכל נמש


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל מנהלי)


03-9634168


michaln@hdq.colman.ac.ilפרופ’ גילה שטופלר


ממונה על מניעת הטרדה מינית


gila@stopler.netד”ר גליה הילדסהימר


ממונה על מניעת הטרדה מינית


ghildes@inter.net.il


גב’ שרי בן-מוחה קולטון


ממונה על מניעת הטרדה מינית


08-9390520


sari@pac.ac.ilגב ניצה טבנקין


ממונה על מניעת הטרדה מינית


050-8452272


09-7750393


nitza@mishpat.ac.ilעו”ד שרון ציונוב


האחראית על מניעת הטרדה מינית


09-9602412


ssionov@idc.ac.il


עו”ד לירון מסד


האחראית על מניעת הטרדה מינית


09-9527275


liron.masad@idc.ac.ilד”ר חנה בר ישי


ממונה על מניעת הטרדה מינית –  סגל אקדמי


052-6095013


hanna_b@mla.ac.il


גב’ עידית בן שלוש במברגר


ממונה על מניעת הטרדה מינית – סגל מנהלי


0526095013


idit_b@mla.ac.ilד”ר ריבי כהן


סגנית הנשיא,הממונה האחראית על מניעת הטרדה מינית


03-5311839


050-5740805


rivi@ono.ac.il


ד”ר  חנה  אורנוי


סגנית ,הממונה האחראית על מניעת הטרדה מינית -קמפוס י”ם


052-8976821


Hana.or@ono.ac.il


ד”ר  האלה   חורי-בשאראת


סגנית ,הממונה האחראית על מניעת הטרדה מינית -קמפוס חיפה


054-8101348


halakb@ono.ac.ilד”ר גליה גלזנר חלד


ממונה על מניעת הטרדה מינית


054-8015004


galia.heled@gmail.com


גב’ ניצה עזרן


ממונה על מניעת הטרדה מינית


050-7295345


Nitsa@Schechter.ac.ilגב’ שרון וובר


ממונה על מניעת הטרדה מינית


050-740-5028


sharonw@shalem.ac.il