מכללות מתוקצבות – פרטי קשר ממונות

עו”ד קרן בן חיים


נציבת קבילות בנושא הטרדה מינית


03-7688684


054-3144462


karen@afeka.ac.il


גב’ קארין היימן


סגנית נציבת קבילות בנושא הטרדה מינית


03-7688673


carineh@afeka.ac.il


גב’ שי ברמר


aguda_hatradot@mail.afeka.ac.ilגב’ מורן שרר


נציבת תלונות בנושא הטרדה מינית


02-5893370


moranys@bezalel.ac.il


ד”ר ליאת פרידמן


נציבת תלונות בנושא הטרדה מינית


052-6336231


lyatfriedman@gmail.comד”ר בלה ברובר-לובובסקי


דיקנית הסטודנטים וממונה על מניעת הטרדה מינית


02-6759910


msbrover@mscc.huji.ac.il


גב’ מירית ניסים


ממונה על מניעת הטרדה מינית – סגל מנהלי


miritn@jamd.ac.ilד”ר בתיה שמעוני


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל אקדמי)


052-3459749


shimonyb@bgu.ac.il


ד”ר מיכל רביבו


דיקנית הסטודנטים, ממונה למניעת הטרדה מינית (סגל מנהלי)


08-8588155


michal_rs@achva.ac.ilגב’ יפה שרף


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל מנהלי)


08-6789112


yafa@ash-college.ac.il


ד”ר גילה חן


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל אקדמי)


050-9425019


chengila6@gmail.comגב’ פרידה אגמי


ממונה על מניעת הטרדה מינית


09-7476387


frida@beitberl.ac.il


ד”ר חנה  רחימי


ממונה על מניעת הטרדה מינית


 גב’ ויקי אגמון


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל המנהלי)


049015284


VickyA@wgalil.ac.il


ד”ר שרון גילת -יחיא


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל אקדמי)


054-7696372


sharong@wgalil.ac.ilגב’ רחיק דקה


ממונה על מניעת הטרדה מינית וטיפול בתלונות


reheeqda@hadassah.ac.il


גב’ צופית חיים


ממונה על מניעת הטרדה מינית וטיפול בתלונות


02-6291306


tzofitch@hadassah.ac.il


גב’  רבקה ירוסלבסקי


ממונה על מניעת הטרדה מינית וטיפול בתלונות – קמפוס שטראוס


02-6222672


rivky@scampus.co.il


ד”ר שמחה רוזן


ממונה על מניעת הטרדה מינית וטיפול בתלונות


02-6291307


simcha@hadassah.ac.ilגב’ סילביה קולט


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סטודנטים וסגל מנהלי)


04-6653846


silvy@kinneret.ac.il


פרופ’ נירית רייכל


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל האקדמי)


nirit@013.net.il


גב’ עירית


 iritr@kinneret.ac.ilד”ר דפנה  כנעני


ממונה על מניעת הטרדה מינית


גב’ נירית ברקוביץ


ממונה על מניעת הטרדה מינית


049086416


niritb@braude.ac.ilפרופ’ דורית תבור


ממונה על מניעת הטרדה מינית – קמפוס באר שבע / קמפוס אשדוד


08-6475634


08-8519033


dtavor@sce.ac.il


מר משה קרוצ’י


ממונה על מניעת הטרדה מינית – קמפוס באר שבע / קמפוס אשדוד


08-6475665


08-8519049


mosheka2@sce.ac.ilגב’ הדר אלבז


ממונה על מניעת הטרדה מינית


077-9802360


hadare@sapir.ac.il


גב’ יהודית מורג


ממונה על מניעת הטרדה מינית


054-6755288


judithsapir@gmail.com


ד”ר הגב להב


הממונה על הטרדות מיניות


hagarla@012.net.ilד”ר עירית עין טל


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל אקדמי)


irite@yvc.ac.il


גב’ מיכל פישר


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל מנהלי)


michalf@yvc.ac.ilד”ר  פנינה ליפשיץ- אבירם


ממונה על מניעת הטרדה מינית


054-2064216


pninaaviram@gmail.comד”ר רונית רוט-חנניה


ממונה על מניעת הטרדה מינית


ronitrot@mta.ac.il


גב’ גלית צלמאיר


סגנית ממונה על מניעת הטרדה מינית


03-6802717


galitze@mta.ac.ilד”ר מאיה פלד-אברם


ממונה על מניעת הטרדה מינית – סגל אקדמי


0544-636164


mayavram@netvision.net.il


גב’ שולי ספיר


ממונה על מניעת הטרדה מינית – סגל מנהלי


04-8181543


shulamitsa@telhai.ac.ilגב’ איילה נחמני


ממונה על מניעת הטרדה מינית


02-6751192


ayalan@jct.ac.il


הרב חיים אלישביץ


דיקן הסטודנטים, סגן ממונה על מניעת הטרדה מינית (קמפוס לב)


02-6751249


elishevi@jct.ac.il


הגב’ אסתי קליין


סגנית ממונה על מניעת הטרדה מינית (קמפוס טל ומח”ר)


02-6547216


estik@jct.ac.il


הגב’ רות  יואל


סגנית ממונה על מניעת הטרדה מינית (קמפוס לוסטיג)


03-6307101


rutiy@jct.ac.ilד”ר אביטל קאי צדוק


ממונה על מניעת הטרדה מינית


: avitalk@ruppin.ac.il


ד”ר קרן גרינברג


ממונה על מניעת הטרדה מינית


0507755251


kereng@ruppin.ac.il


גב’ רונית יהלומי


0532262270


ronity@ruppin.ac.ilעו”ד אורנה בר נס


ממונה על מניעת הטרדה מינית


050-4302487


ornak@hit.ac.il


ornakop@gmail.comגב’ ענת חן


ממונה על מניעת הטרדה מינית


02-6588035


anatch@jce.ac.ilגב’ קרן ביתן שמש


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל מנהלי)


03-6110183


054-8153142


kerenbs@shenkar.ac.il


גב’ אורית חופשי


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל אקדמי)


052-8225386


orithofshi@gmail.com