אוניברסיטאות – פרטי קשר ממונות

פרופ’ מלי שחורי ביטון


סגנית הרקטור וממונה על מניעת הטרדה מינית


03-9076527


mallys@ariel.ac.il


גב’ אלינור עינת


סגנית הממונה על מניעת הטרדה מינית – פניות סטודנטים


03-9371462/126


054-7766358


elinore@ariel.ac.il


גב’ איילת גבע


 פרופ’ אסתר פריאל


נציבת האוניברסיטה למניעת הטרדה מינית


08-6477254


priel@bgu.ac.il


גב’ לימור עזראי


ממונה על מניעת הטרדה מינית בקמפוס הראשי


08-6461851


052 5793096


lazrai@bgu.ac.il     


גב’ נורית נובופלנסקי


ממונה על מניעת הטרדה מינית בקמפוס שדה בוקר


052-4615389


nuritnov@bgu.ac.il


גב’ עידית נוריאל


ממונה על מניעת הטרדה מינית בקמפוס אילת


08-6304500


nurieli@bgu.ac.il


 פרופ’ מיכל אלברשטיין


ממונה על מניעת הטרדה מינית – סגל אקדמי


Michal.Alberstein@biu.ac.il


גב’ מלכה אור חן


ממונה על מניעת הטרדה מינית – סגל מנהלי


045485804


orchenm@gmail.com


גב’ שלומית נשרי


ממונה על מניעת הטרדה מינית – סגל מנהלי קמפוס צפת


 גב’ איריס פסלר


ממונה על מניעת הטרדה מינית – סגל מנהלי


ifessler@univ.haifa.ac.il


פרופ’ רחל לב ויזל


נציבת קבילות להטרדה מינית – סגל אקדמי


052-8795849


rlev@univ.haifa.ac.il


פרופ’ זוהר אביתר-דוורסקי


052-5290842


zohare@research.haifa.ac.il


גב’ שרון ליפר


052-8510040


sliper@univ.haifa.ac.il


 פרופ’ תמר ברוש


נציבת התלונות לענייני הטרדה מינית – סגל אקדמי


03-6407875


tbrosh@post.tau.ac.il


גב’ לואיזה נרקיס


נציבת התלונות לענייני הטרדה מינית – סגל מנהלי


03-6405479


luiza@tauex.tau.ac.il


 גב’ סוזי זליגמן


נציבת התלונות להטרדה מינית – קמפוס הר הצופים


02-5882355


susies@savion.huji.ac.il


ד”ר רונית הראל


סגנית נציבת התלונות להטרדה מינית – קמפוס עין כרם


02-6758008


ronith@savion.huji.ac.il


פרופ’ לילי אנגלסטר


סגנית נציבת התלונות להטרדה מינית – קמפוס עין כרם


02-6758450


lilia@ekmd.huji.ac.il


גב’ זהר  מרקוביץ


סגנית נציבת התלונות להטרדה מינית – קריית אדמונד י. ספרא גבעת רם


02-5494613


zoharm@huji.ac.il


פרופ’ יאפ ואן ריין


סגן נציבת התלונות להטרדה מינית – קמפוס רחובות


08-9489302


vanrijn@agri.huji.ac.il


פרופ’ יעקב שול   yschul@savion.huji.ac.il | 02-588-3023


גב’ אורנה בר      ornab@savion.huji.ac.il | 02-658-6584


ד”ר אפרת פיין    efrat.ne@mail.huji.ac.il | 08-636-0180


גב’ קרן ידלין       kareny@savion.huji.ac.il | 08-948-9431


 פרופ’  ענבל עופר


ממונה על מניעת הטרדה מינית


inbalof@openu.ac.il


גב’  דינה נוסבאום


ממונה על מניעת הטרדה מינית


09-7781817


dinanu@openu.ac.il


גב’  אגדיר אבו זרקא


ממונה על מניעת הטרדה מינית


04-6274534


agadira@openu.ac.il


גב’ אסנת גץ


ממונה על מניעת הטרדה מינית


04-8269201


osnatge@openu.ac.il


ד”ר מושיק לביא


ממונה על מניעת הטרדה מינית


09-7782196


moshikl@openu.ac.il


גב’ אתי  בן אפרים


ממונה על מניעת הטרדה מינית


ettyben@openu.ac.il


 פרופ’ נעמי כרמון


נציבה למניעת הטרדה מינית וטיפול בתלונות – סגל אקדמי


04-8294075 – ע


052-2614045


carmon@technion.ac.il


גב’ ליאת רטר


04-8295680


liatre@technion.ac.il


גב’ ענבר דה חודה


רכזת למניעת הטרדה מינית – סגל מנהלי


04-8294549


InbarDe@technion.ac.il


מר  אביה ורדי 


04-8292830


avia@tx.technion.ac.il


גב’ מיכל בר חיים 


077-8874859


michalb@trdf.technion.ac.il


גב’ גלית סטולר


רכזת למניעת הטרדה מינית – קמפוס בת גלים (סגל מנהלי)


04-8295398


galits@tx.technion.ac.il


גב’ רותם בוארון


רכזת למניעת הטרדה מינית – קמפוס שרונה בתל אביב


03-6966662 שלוחה  6


rotem@technion.ac.il


מר נמרוד הרני


רכז למניעת הטרדה מינית – אגודת הסטודנטים


052-8966968


nimrodtechnion@gmail.com


גב’ מלכה רוזנפלד


רכזת למניעת הטרדה מינית – אגודת הסטודנטים


04-8292634


secyor@asat.org.il


 עו”ד אילנה אייל


ממונה על מניעת הטרדה מינית – סגל מנהלי


08-9343886


ilana.eyal@weizmann.ac.il