28/07/2015

מנכ"ל מל"ג ות"ת גדי פרנק הציג בדיון החירום היום בוועדת החינוך של הכנסת את התחומים הצפויים להיפגע כתוצאה מהקיצוצים הצפויים במערכת ההשכלה הגבוהה

תחומים הצפויים להיות מקוצצים במערכת ההשכלה הגבוהה:

1. קיצוץ רוחבי בתקציב האוניברסיטאות והמכללות (לרבות הקפאת קליטת סגל חדש)

2. קיצוץ תקציבי המכינות קדם אקדמיות (ביטול הרפורמה במכינות)

3. קיצוץ תכנית הגברת ההנגשה למגזר החרדי

4. קיצוץ תוכנית ההגשה לחברה הערבית

5. קיצוץ בתכנית "מרכזי המצוינות", פגיעה בהשבת המוחות

6. קיצוץ בקרן הסיוע לסטודנטים

7. קיצוץ מספר המלגות בפרויקט פר"ח

8. ביטול הרפורמה בהכשרה קלינית ברפואה (דו"ח גלזר ישראלי, פגיעה ביכולת להרחבת מספר הסטודנטים לרפואה)

9. צמצום בקרנות המחקר המשותפות עם מערכת הביטחון

10. צמצום השת"פ הבינ"ל עם סין והודו

11. צמצום הפעילות האקדמית באילת (מחקר והוראה)