25/05/2015

מעורבות אקדמיה בקהילה כ-47 מיליון ₪ לקידום הנושא במסגרת התכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה

 

פרופ' פייסל עזאיזה, סגן יו"ר ות"ת: "השנה השקענו כ 11 מיליון ₪, בשנה הבאה, תשע"ו נשקיע 11 מיליון ₪ נוספים".

נושא מעורבות האקדמיה בקהילה מתפתח בשנים האחרונות ברוב מדינות העולם המערבי וגם בישראל. מומחים מגדירים את עיקרון המעורבות החברתית כתפקידה השלישי של האקדמיה, יחד עם הכשרה לתעסוקה ולמחקר.

לאור חשיבות הנושא מתקצבת הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) שבמועצה להשכלה גבוהה שורה של פרויקטים חברתיים בשלושה היבטים עיקריים:

  1. קורסים משלבי עשייה: קורסים אקדמאים, בתחומי לימוד שונים ומגוונים,  הכוללים לימוד תיאורטי של תכנים חברתיים, בנוסף לתכנים המקצועיים של הקורס, והמשלבים מרכיב של עשייה חברתית בקהילה. המטרה הנה לייצר פעילות חברתית מודעת ואיכותית יותר המתבססת על הידע הקיים באקדמיה. הקורסים שהמוסדות מקיימים נעים על מנעד רחב של תחומים, כגון: מתורגמנות קהילתית, תכנון אדריכלי, תחומי בריאות, תחומי הנדסה, שימור קהילתי, העצמה טכנולוגית וכן הלאה. בשנה"ל הנוכחית מתקצבת ות"ת כ 80 קורסים אקדמיים משלבי עשייה במוסדות שבתקצובה.
  2. פרויקטי דגל: צמחו כחלק מתפיסה כוללת לפיה ראוי כי כל מוסד אקדמי יגבש מדיניות חברתית בהתאם לשיקוליו – לרבות תחומי הלימוד בו הוא מתמחה, סביבה גיאוגרפית או חברתית בה הוא פועל, נושאים שהוא מעוניין לקדם וכו'. בהתאם למדיניות זו המוסדות מפעילים פרויקטים חברתיים ותוכניות למעורבות חברתית בקהילה בהם קיים פוטנציאל אמיתי לשינוי חברתי ולמיקום האקדמיה כגורם משמעותי חיובי גם בזירה החברתית. בפרויקטים אלה מעורבים הן אנשי סגל אקדמי והן סטודנטים. בשנה"ל הנוכחית מתקצבת ות"ת 23 פרויקטי דגל במוסדות שבתקצובה.
  3. פרויקט חשיפה לאקדמיה: מטרת הפרויקט היא חשיפת ידע חיוני ושימושי אשר נצבר באקדמיה בפני אוכלוסיות מוחלשות שונות, אשר אינן בהכרח קהל היעד ללימודי השכלה גבוהה, בתחומים שונים הנלמדים במוסדות להשכלה גבוהה, היכולים לאפשר לאוכלוסיה זו כלים להתמודדות טובה יותר בחיי היומיום, ובמקביל לפתח את סקרנותה, להשיב לה את חדוות הלימוד, רצון וכלים ללמוד ולהתפתח במגוון ערוצים.

התקציב הכולל לנושא מעורבות האקדמיה בקהילה במסגרת התכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה (שנים תש"ע – תשע"ו) מסתכם בכ- 47 מיליון ₪. על פי הפירוט הבא:

תשע"א: 2.5 מש"ח

תשע"ב: 5 מש"ח

תשע"ג: 7.5 מש"ח

תשע"ד: 10.5 מש"ח

תשע"ה: 11 מש"ח

תשע"ו (תכנון): 11 מש"ח

פרופ' פייסל עזאיזה, סגן יו"ר ות"ת מסר כי החזון אליו אנו מכוונים הוא עולם אקדמי אשר מאמץ בצורה פרו- אקטיבית תחומים שונים של מעורבות בקהילה, בהתאם לתחומי התמחותו ולסביבה בה הוא נמצא, לומד ויוצר. לדבריו, בעקבות פעילות זו נתרמת הקהילה איתה עומד המוסד בקשר לקידום תחומי המחקר הרלוונטיים אשר מופרים מהעשייה החיצונית.

"ברצוננו לקדם ולתמרץ עשייה איכותית אשר תנצל את משאבי האקדמיה לטובת סביבתה הקרובה, תתרום לה ותחזק את השפעות האקדמיה החיוביות על החברה הישראלית. עשייה מעין זו תוביל ליצירתיות בפיתוח תכניות חדשות במוסדות בכל הארץ", ציין פרופ' עזאיזה.

בשבוע שעבר קיימה המועצה להשכלה גבוהה טקס קבלת פרסי הצטיינות בתחום מעורבות האקדמיה בקהילה, במהלכו הוענקו פרסים ל 13 סטודנטים מצטיינים, למוסד אקדמי מצטיין – המכללה האקדמית ת"א יפו – אשר חרתה על דגלה את ערכי המעורבות החברתית וממקדת את עיקר העשייה שלה בקהילת יפו, וכן ניתנה מלגת מחקר לחוקרים מאוניברסיטת חיפה הבוחנים את תפיסות המעורבות החברתית של מרצים, סטודנטים ומנהיגים קהילתיים במסגרת קורסים משלבי עשייה ופעילות האקדמיה בקהילה.

להלן מספר דוגמאות לפרויקטים של מעורבות אקדמיה בקהילה שנעשו ברחבי הארץ.

קורסים משלבי עשייה:

אוניברסיטת חיפה – עבודה קהילתית עם קהילות מודרות: שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני.

המרכז האקדמי רופין – תיעוד סיפורי החיים של ניצולי השואה והאוכלוסיה המבוגרת בעמק חפר.

אוניברסיטת ת"א – התחדשות עירונית והעצמה קהילתית.

פרויקטי דגל:

המכללה האקדמית ת"א-יפו – תכנית לעידוד והכשרת סטודנטים תושבי יפו ודרום ת"א להקמת פרויקטים לשינוי חברתי בשכונות בהם הם מתגוררים ופועלים.

המכללה האקדמית אחווה – ליווי וחניכת מתמודדים עם מוגבלות נפשית ופיזית ולמידה משותפת בקורסים אקדמיים

חיפה – תכנית רב שנתית הכוללת: יוזמה לקידום מסלול תיירותי, פרויקט לשימור המורשת והתרבות האתיופית, הנגשת עולם המחשב לגימלאים ופרויקט המחבר בני נוער ערבים ויהודים באמצעות נגינה.

חשיפה לאקדמיה:

המכללה האקדמית סמי שמעון – חשיפת תושבים מבוגרים מבאר שבע ואשדוד ותלמידים מערים אלו.

בצלאל –חשיפת תלמידים מהמגזר בערבי ושת"פ עם תכנית המעבר של עמותת שק"ל.

האוניברסיטה העברית/אוניברסיטת ת"א/אוניברסיטת חיפה/ אוניברסיטת ב"ג-  פרויקט למידה המתקיים באוניברסיטאות למבוגרים המופנים לפרויקט על ידי שירותי הרווחה והחינוך ואשר נפלטו  בעבר ממסגרות חינוכיות ולא זכו להשכלה והעשרה הנדרשים בחברה. סטודנטים מצטיינים מדריכים ומנגישים את הידע היישומי שנצבר באקדמיה במגוון תחומים ויכול להיות לעזר רב לאותן קבוצות בחברה הישראלית שלא יכולות להגיע אליו בשום דרך אחרת.

כמו כן, יצוין כי ות"ת פועלת למתן תמיכה כספית לסטודנטים ומשקיעה כ 200 מיליון ₪ באמצעות קרן הסיוע לסטודנטים, המעניקה סיוע כספי לסטודנטים על פי קריטריונים סוציוכלכליים ואם באמצעות הפעלת פרויקטים חברתיים המיועדים לכלל הסטודנטים המעוניינים בכך אשר תכליתם הגברת מעורבות האקדמיה בקהילה.