31/01/2019

מענק של עד מיליון שקלים לאוניברסיטאות שיעמדו ביעד של 35% נשים במקצועות ההיי-טק

  • לראשונה נקבע יעד לפיו הנשים יהוו 35% משיעור הסטודנטים הלומדים בכלל מסלולי ההייטק, לעומת 27% בלבד בתשע"ח
  • אוניברסיטאות שיעמדו ביעד או שיגדילו את אחוז הנשים ב-15% ומעלה לעומת השנה החולפת, יזכו לתמריצים שנתיים בסך רבע מיליון שקלים, ועד מיליון שקלים בסך הכל ב-4 שנים. התמריצים צפויים לשמש לטובת חלוקת מלגות ומענקים לסטודנטיות, מעטפת תמיכה הכוללת שיעורי תגבור וליווי אישי ועוד.

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "כפי שעולם האקדמיה הצליח להגיע לשוויון מגדרי בתחומים מובילים כמו רפואה ומשפטים, כך אנו נחושים להצליח גם בתחומי ההיי-טק. הגדלת שיעור הנשים במסלולים אלו תאפשר להרחיב בצורה ניכרת את מעגל העוסקים בתחום, ויותר נשים תכלנה להגשים את עצמן ולהוביל בשנים הקרובות את המשק הישראלי להישגים ופסגות חדשות"

תכנית חדשה של ות"ת צפויה להביא לגידול של מאות סטודנטיות שישתלבו בשנים הקרובות במסלולי הלימוד במקצועות ההייטק, בדגש על מדעי המחשב. מסלולי הלימוד במקצועות ההיי-טק הכוללים: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, מערכות המידע ומדעי המחשב.

במסגרת התכנית ות"ת קבעה לראשונה יעד לפיו בשנים הקרובות הנשים יהוו 35% משיעור הסטודנטים הלומדים בכלל מסלולי ההייטק, לעומת 24% בשנת תשע"ו (שנת הבסיס לתכנית הלאומית לחיזוק ההיי-טק) ו- 27% תשע"ח.  

על פי התכנית, אוניברסיטאות שיעמדו ביעד ויגדילו את שיעור הנשים במסלולי ההייטק לכדי 35% במחזור או שיגדילו את אחוז הנשים ב-15% ומעלה לעומת השנה החולפת, יזכו לתמריצים שנתיים בסך רבע מיליון שקלים, ועד מיליון שקלים ב-4 שנים. הנתונים מתייחסים לסטודנטים בשנה א'.

התמריצים צפויים לשמש את האוניברסיטאות, בין היתר, לטובת חלוקת מלגות ומענקים לסטודנטיות, סדנאות חשיפה למקצועות היי-טק, וכן במתן מעטפת תמיכה הכוללת שיעורי תגבור וליווי אישי. התמרוצים נכנסו לתוקף כבר בשנת הלימודים הנוכחית תשע"ט.

בתוך כך, נתונים חדשים של המל"ג חושפים כי מאז תחילת העשור הוכפל מספר הסטודנטיות למדעי המחשב – תואר ראשון. 

 

 

  • כללי – גידול של כ-100%: בשנת תשע"ח 5,237 סטודנטיות למדו תואר ראשון במדעי המחשב באוניברסיטאות ובמכללות לעומת 2,658 סטודנטיות בלבד בתש"ע.
  • אוניברסיטאות – גידול של כ-50%: בשנת תש"ע 1,824 סטודנטיות למדו באוניברסיטאות תואר ראשון במדעי המחשב לעומת 2,726 סטודנטיות בתשע"ח.
  • מכללות – גידול דרמטי של כ-300%: בשנת תש"ע 834 סטודנטיות למדו מדעי המחשב במכללות לעומת 2,511 סטודנטיות בשנת תשע"ח.

 

 

 

יודגש כי תכנית זו הינה נדבך במסגרת התכנית הלאומית לחיזוק מקצועות ההייטק, בתקצוב כולל של כ- 700 מיליון שקלים. התכנית הלאומית הושקה לפני כשנתיים ובמהלכן חל גידול של אלפי סטודנטים במקצועות ההייטק. הגידול נבע, בין היתר, מעדכון תעריפי ההוראה (פר סטודנט) שבוצעו במקצועות היי-טק ואשר נועדו לתמרץ את המוסדות האקדמיים לקלוט יותר סטודנטים למקצועות המבוקשים בהיי-טק על חשבון תחומים שבהם השוק מוצף כמו מנהל עסקים ומשפטים.

ות"ת אישרה עדכון רב שנתי של תעריפי ההוראה (פר סטודנט) כך שבמקצועות היי-טק הסבסוד של ות"ת לאוניברסיטאות, יגדל מ- 38 אלף שקלים ל- 45 אלף שקלים ואילו במשפטים ומנהל עסקים הסבסוד יפחת מ- 18 אלף שקלים ל- 15 אלף שקלים בלבד.