18/04/2021

מערכת ניטור פרסומים אקדמיים חדשה – תשנה את אופן חישוב הפרסומים במסגרת מרכיב המחקר במודל התקצוב של ות"ת

תוצרי מערכת ה-CRIS החדשה יאפשרו לקבל תמונה נרחבת ומפורטת של תפוקות הפרסומים האקדמיים באוניברסיטאות, ובכלל זה בתחומים שבעבר נמדדו באופן חלקי בלבד כגון: מדעי הרוח.
כך יילקחו בחשבון ספרים ופרסומים אחרים בתחום זה. לצד זה,  בתחומי מדעי המחשב וההייטק יחשבו גם פרסומים בכנסים מובילים, בנוסף, יילקחו בחשבון מדדי איכות מתקדמים ופילוחים נוספים שלא היו אפשריים בעבר. תקציב רכיב הפרסומים מתוך תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה עומד על 1 מיליארד ₪ בשנה, והמערכת החדשה תטייב את העבודה ותציג תמונה נכונה יותר של המחקר בדיסציפלינות השונות.

לראשונה:  התפוקה המחקרית של חברי סגל תוערך באמצעות  מערכת ארצית לניטור פרסומים אקדמיים מסוג CRIS (ר"ת של Current Research Information System).

המערכת תשמש למדידת תפוקת הפרסומים עבור רכיב הפרסומים במודל התקצוב של ות"ת.

רכיב הפרסומים הנוכחי במודל התקצוב של ות"ת נקבע בשנות ה- 90 ומתבסס על מספר הפרסומים המשוקללים באימפקט המדעי שלהם (מדד ה"אימפקט פקטור"), המדד, אשר נחשב כיום למיושן, לא מביא לידי ביטוי את כל השינויים אותם עבר עולם המחקר בשנים שחלפו מאז הופעל.

תוצרי מערכת ה-CRIS החדשה יאפשרו לקבל תמונה מורכבת ומפורטת אודות תפוקות הפרסומים האקדמיים במוסדות ובכלל זה: פרסומים בספרים ובכנסים, מדדי איכות מתקדמים, רזולוציות תחומיות גבוהות יותר, שיתופי פעולה בינלאומיים, פרסומים בגישה פתוחה (Open Science) ומדדים נוספים שלא היו אפשריים עד כה.

במקביל לכניסת מערכת ה-CRIS לשימוש ע"י האוניברסיטאות וות"ת, ולאור יכולותיה של המערכת, בוחנת הות"ת כעת שינויים ברכיב הפרסומים של המודל, אשר ישפיעו על אופן חישוב חלקו של כל מוסד בנתח עוגת המחקר. עדכון המודל יעשה בהתאם להמלצותיה של ועדה שבראשה יעמוד פרופ' שמעון ינקלביץ מאוניברסיטת תל-אביב וחברים בה נציגים מכל האוניברסיטאות מתחומי ידע שונים וכן חברת ות"ת - פרופ' שירי נבון-ונציה. 

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב: "הגיעה העת לבחון את המודל ולאפשר לו לייצג טוב יותר את מכלול מרכיבי המחקר האקדמי בישראל.  הדבר מתאפשר כעת לראשונה, לאור יכולות המערכת החדשה שעל כינונה שקדנו זמן רב. המערכת תביא למדידה נכונה יותר ועדכנית של הפרסומים בתפוקות המחקר".