01/08/2013

מפגש מרכזי המצוינות ורשויות המחקר התקיים ביום א', ה-28 ביולי 2013. תודה למשתתפים הרבים שלקחו בו חלק.