18/03/2020

מצילים את סמסטר ב' – הסכם במערכת ההשכלה הגבוהה

יסיימו חובות אקדמיים גם על חשבון חופשת הקיץ

יושבת ראש הות"ת, פרופ' יפה זילברשץ והממונה על השכר והסכמי עבודה, קובי בר נתן סיכמו עם ראשי האוניברסיטאות וראשי המכללות על המשך פעילות המוסדות להשכלה גבוהה במשבר הקורונה.

ארגוני הסגל הבכיר והזוטר באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות המתוקצבות חתמו על הסכמים קיבוציים שיאפשרו להם לעבוד בחופשת הקיץ - ככל שיידרש מהם על מנת לסיים את כל המטלות האקדמיות במלואן, ולא לפגוע בסטודנטים.

חברי הסגל התחייבו להמשיך להפעיל ככל הניתן את הלמידה מרחוק ואת המחקר במהלך תקופת המשבר, לרבות בתחומי מחקר שיכול ויהיה בהם פתרון לבעיית נגיף הקורונה.

המשך הפעילות האקדמית, המחקר ומטלות ההכשרה המעשיות של המוסדות להשכלה גבוהה בסמסטר ב' במלואן יבטיחו את קיום הסמסטר וימזערו פגיעה בסטודנטים ובסגל.

ההסכם אושר על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר,  מר קובי בר נתן ובהסכמת יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ.

פרופ' יפה זילברשץ, יושבת ראש הועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה: "המוסדות האקדמיים והסגל עשו את הבלתי אפשרי: הם נערכו תוך זמן קצר לאפשר לכל הסטודנטים להשלים את סמסטר ב' בלמידה מרחוק. מחויבותם לקיים את הסמסטר ונכונותם לעשות זאת תוך ויתור אפשרי על חופשת הקיץ ראויים לשבח, להכרה ולהוקרה. תודה מיוחדת לחברינו במשרד האוצר, על אגפיו השונים שמלווים אותנו בימי משבר כבימי שמחה".

קובי בר נתן, הממונה על השכר במשרד האוצר: "אני שמח שהסגל האקדמי וארגוני הסגל השונים, כמו רב עובדי המגזר הציבורי וההסתדרות הכללית, נרתמים למאמץ הלאומי במלחמה בקורונה תוך חתירה להפחתת הפגיעה במשק, באקדמיה ובסטודנטים. אני רוצה להודות במיוחד ליושבת ראש ות"ת יפה זילברשץ על עשייתה בגיבוש ההסכם שהציל את הסמסטר"

פרופ' רון רובין, יושב ראש ועד ראשי האוניברסיטאות: ראשי האוניברסיטאות עושים מאמץ עילאי לשמור על המשך הסמסטר על מנת שלא לפגוע בסטודנטים, ולצמצם הפגיעה במחקר ככל הניתן.  ההסכמים שנחתמו עם הסגל הבכיר והזוטר הם הוכחה להתגייסותם המלאה. בשיתוף עם ות״ת-מל״ג, מצאנו כולנו דרך למזער את הנזק המצטבר למערכת ולהתמיד במלאכת היצירה האקדמית שהיא נשמת אפה של החברה הישראלית".

פרופ' שלמה בידרמן, יושב ראש ועד ראשי המכללות ומר בני אלון, יו"ר פורום המנכ"לים: "לאור ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה והשפעתן על כלל המשק ועל עובדי המגזר הציבורי, חתמו הנהלות המכללות האקדמיות הציבוריות, נציגויות העובדים של הסגל האקדמי הבכיר והזוטר וארגון "כוח לעובדים" על הסכם קיבוצי מיוחד אשר יבטיח את המשך הפעילות האקדמית של המכללות הציבוריות. היום יותר מתמיד, בהכשרת כוח עבודה העתידי היא קריטית למשק בישראל. המכללות הציבוריות מכשירות מעל 40% מהסטודנטים בתואר הראשון והן גאות לעמוד בחזית המאמץ המשותף בפניו ניצבת החברה הישראלית."

פרופ' מיכאל מונד, יושב ראש המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות:  "כמו בעתות משבר אחרות, גם הפעם חברי הסגל האקדמי מתגייסים ברצון וללא כל התניה לטובת מערכת ההשכלה הגבוהה ומאות אלפי תלמידנו. נעשה ככל שביכולתנו לאפשר לימודים אקדמיים מלאים וטובים ולסיים בהצלחה את שנת הלימודים".

 שלומי יחיאב,  יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית: "אנו מעריכים את הפעילות המאומצת של ארגוני הסגלים וצוות מל״ג-ות״ת, בהובלת פרופ' זילברשץ, ליצירת הסכם קיבוצי שיאפשר את המשך הפעילות הלימודית המקוונת בסמסטר הנוכחי. צריך להמשיך ולפעול לקידום הסכם מקובל על הצדדים במכללות להוראה שתחת משרד החינוך, שגם שם רמת ההוראה לא תפגע. ההתאחדות תמשיך לפעול בשיתוף פעולה מלא מול המועצה להשכלה גבוהה וראשי המוסדות האקדמיים בתקופה מורכבת זו, על מנת שמציאות האקדמית החדשה שפקדה אותנו לא תפגע בזכויות הסטודנטים והסטודנטיות"