28/03/2016

מקדמים למידה דיגיטלית במוסדות להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה יוצאת בקול קורא להעלאת MOOC-ים (קורסים אקדמיים מקוונים) לאתר edX.org העולמית

  • בשלב זה יבחרו עד 10 קורסים אקדמיים מקוונים להעלאה ל-edX בשנה"ל הקרובה במסגרת הנדבך הבינלאומי
  • בעתיד הקרוב יצא קול קורא נוסף לנדבך הלאומי

 

מליאת המועצה להשכלה גבוהה בראשות סיו"ר המל"ג, ד"ר רבקה ודמני, אישרה בישיבתה האחרונה את המלצת הוועדה לתכנון ותקצוב בראשות פרופ' יפה זילברשץ, לצאת בקול קורא ראשון למוסדות להשכלה גבוהה להעלאת קורסים מקוונים לפלטפורמת edX הבינלאומית.

 

במסגרת תכנית החומש למערכת ההשכלה הגבוהה המתגבשת בימים אלה הוחלט כי אחד מהנושאים המרכזיים עליהם יושם דגש בחומש הקרוב הינו הלמידה הדיגיטלית.

 

מזה כעשור, ובפרט בשנים האחרונות, קיימת מגמת התרחבות בכל העולם של יצירת קורסים מקוונים מסוגים שונים, אקדמיים ואחרים, שהשימוש בהם משרת מטרות שונות ומיועד לקהלים מגוונים. קורסים אלו יכולים לשמש כלי עזר למרצה בשעורים פרונטליים רגילים או להחליף את המרצה במוסד עצמו או גם במוסדות אחרים, וכן להיות פתוחים לכל העולם  תוך הנגשת הידע לצבורים רחבים (MOOCS – Massive Open Online Courses).

 

לדברי פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה, נושא הלמידה הדיגיטלית יוביל לשיפור איכות ההוראה בישראל, ולתרומה לגוף הידע המחקרי בנושא שימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות לצורך שיפור איכות ההוראה. כמו כן הדבר יאפשר יצירת שיתופי פעולה בין-מוסדיים בישראל ביצירת קורסים ובהוראה, התמחויות מוסדיות, ויחשוף מספר רב של סטודנטים למרצים מובילים.

 

 

פרופ' זילברשץ הוסיפה כי הדיגיטציה תוביל להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל ולפלחים רחבים של האוכלוסייה בעולם, ולחיזוק וביסוס מעמדה של האקדמיה הישראלית בזירה הגלובלית והנגשת הידע הישראלי לעולם.

 

יו"ר ות"ת ציינה כי הנושא הדיגיטלי יקודם בחומש הקרוב בשני ערוצים מרכזיים, הראשון – עידוד פיתוח קורסים אקדמיים וחומרי למידה דיגיטליים, אשר יהיו פתוחים לקהל הרחב בעולם כולו, והשני – השמת קורסים דיגיטליים על פלטפורמה לאומית עבור מדינת ישראל, אשר תשמש את המוסדות להשכלה גבוהה בקורסים אקדמיים מקוונים וחומרי למידה דיגיטליים בעברית, בערבית ובאנגלית.

 

הקול הקורא שפורסם הינו משותף למל"ג – ות"ת ולמטה "ישראל דיגיטלית", במסגרתו יתבקשו המוסדות להגיש את הצעותיהם לנדבך הבינלאומי  כאשר הזוכים יוכלו להעלות את הקורסים שהציעו לאתר edx.org העולמית ולהנגיש אותם למיליוני משתמשי edX בעולם. בהמשך יקודם גם גם את הנדבך הלאומי במסגרתו תוקם פלטפורמה לאומית עבור מדינת ישראל, בקוד פתוח, על בסיס טכנולוגיית open edX , אשר תשמש את כל המוסדות האקדמיים לקידום קורסים מקוונים בעברית, בערבית ובאנגלית

 

ד"ר ליאת מעוז, סמנכ"ל מחקר ומדיניות במל"ג – ות"ת מסרה כי במסגרת תנאי הסף להגשת הבקשות יהיה רשאי כל מוסד מוכר להשכלה גבוהה להגיש עד שתי הצעות לקורסים אקדמיים. הקורסים שיוצעו יהיו קורסים שיוגשו באנגלית (שיש יכולת להפיקם גם בעברית וערבית) מתוך תכניות לימודים לקראת תואר ראשון/שני במוסד, אשר המוסד הוסמך על ידי המל"ג להעניק בהן תואר. על הקורסים להיות אקדמיים מהמעלה הראשונה, אשר ימשיכו לבסס ולחזק את מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם.

 

הזוכים בקול הקורא יאפשרו לקורסים שיופקו על ידם להיות פתוחים בחינם למשתמשים מכל העולם. כמו כן, המוסד יוכל להשתמש בקורס עבור תלמידיו ללא עלות נוספת לשכר הלימוד ולתת עבורו קרדיט אקדמי, ובלבד שהבחינה הסופית לצורך עמידה בדרישות הקורס והשלמתו תתקיים במוסד ועל ידו בלבד.

 

בחירת הקורסים שיועלו לאתר edX.org תעשה על ידי וועדת ליווי אקדמית של מל"ג – ות"ת, באישור ועדת היגוי שתוקם לצורך כך  ע"י ישראל דיגיטלית, ותכלול גם נציגי מל"ג – ות"ת. בשלב זה יבחרו לכל היותר 10 קורסים אקדמיים מקוונים להעלאה ל-edX  בשנה"ל האקדמית תשע"ז, אשר ימצאו כמתאימים ביותר בהתאם לקריטריונים הבאים:

  • מוניטין בינלאומי של המוסד ומיקומו בדירוגים בינלאומיים.
  • אטרקטיביות נושא הקורס לקהלים בינלאומיים.
  • איכות המרצה בקורס (סקרי איכות הוראה, מעמד מחקרי וכיו"ב)
  • רמת החדשנות של הקורס המוצע.
  • רמת ההפקה והעיצוב הפדגוגי המוצעים לקורס.
  • תרומה פוטנציאלית של הקורס וניתוח אנליטיקות השימוש בקורס לגוף הידע המחקרי בנושא פדגוגיה וחווית לימוד אפקטיבית
  • ראיון עם מי מהמציעים, לפי שקול דעת הוועדות.

 

נוסח הקול הקורא המלא