21/12/2015

מרחיבים את ההשכלה הגבוהה במגזר הערבי – מליאת מל"ג צפויה לאשר מחר בישיבתה פרסום קול קורא להפעלת מסגרת אקדמית מתוקצבת ביישוב ערבי בצפון

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג נפתלי בנט: "אנחנו ממשיכים לפעול למען כלל אזרחי ישראל. אין ספק שלציבור הערבי חסרה מסגרת אקדמית שתתאים לביקוש ותקדם את השוויון בחברה הישראלית. מהלך זה ממשיך את מגמת צמצום הפערים שאנו מובילים, כפי שנהגתי כשר כלכלה בתחום תעסוקת נשים ערביות- כך אני ממשיך כעת כשר החינוך".

 

מליאת המועצה להשכלה גבוהה, בראשות שר החינוך נפתלי בנט, צפויה לאשר מחר בישיבתה פרסום קול קורא להגשת הצעות להפעלת מסגרת אקדמית מתוקצבת בישוב ערבי בצפון הארץ.

החלטת מל"ג הצפויה הינה בהמשך להחלטת ות"ת שהמליצה על היציאה בקול קורא להפעלת מסגרת אקדמית מתוקצבת במחוז צפון.

ההחלטה להקמת מסגרת חדשה נסמכת בין היתר על מגבלת הנגישות הגאוגרפית של הסטודנטים מהמגזר הערבי [1]במחוז הצפון.

היעד הוא הקמת מסגרת אקדמית מתוקצבת שתיתן מענה להנגשת הלימודים האקדמיים הכלליים לאוכלוסייה הערבית בצפון, ובפרט בתחומים בעלי פוטנציאל תעסוקתי, אשר יהוו פלטפורמה חיונית לשילוב בני המגזר בהמשך במעגל העבודה והחברה.

 

הקול הקורא יתבסס על העקרונות הבאים:

  • המסגרת האקדמית תפעל בישוב ערבי במחוז הצפון ותיתן מענה לצורך הגובר של החברה הערבית באזור ללימודים אקדמיים ובמסגרתה תתקיימנה תכניות לימוד בעלות פוטנציאל תעסוקתי לבוגרים.
  • הקול הקורא יפנה למוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י מל"ג, המתוקצבים ע"י המדינה להקמת מסגרת אקדמית, ובכל מקרה לא תתאפשר פתיחה של מוסד מתוקצב חדש לטובת הנושא.
  • החלופות למסגרת האקדמית הן כדלקמן: פתיחת קמפוס נוסף של מוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י מל"ג[2] ומתוקצב ע"י ות"ת ואו הפיכת מכללה להוראה הפועלת ביישוב ערבי בצפון והמתוקצבת ע"י משרד החינוך למכללה אקדמית כללית המתוקצבת ע"י ות"ת. היוזמה לא תמנע ממוסדות להשכלה גבוהה מוכרים שאינם מתוקצבים לפעול בנדון.
  • כל מסגרת אקדמית שתוקם תפעל בהתאם להנחיות מל"ג וות"ת בין היתר בתחומי הממשל התאגידי, תקציבי, אקדמי וכדומה.
[1] מגבלת הנגישות הגאוגרפית מתייחסת לכך שהסבירות שסטודנטים מהמגזר הערבי ילמדו במוסדות הנמצאים רחוק מבית הוריהם הוא נמוך (בעיקר הדבר נכון עבור סטודנטיות). כיום קיימות שתי מכללות אקדמיות הפועלות בישוב ערבי בצפון המיועדות להכשרה להוראה בלבד. בכל מקום בו נעשה שימוש במונחים כגון "מגזר ערבי", "חברה "ערבית" וכדומה, הכוונה היא לכלל החברה ערבית, הדרוזית והצ'רקסית, תוך הבנת ההבדלים בין האוכלוסיות השונות.
[2] במקרה של הצעה להפעלת המסגרת כקמפוס של מוסד מוכר מתוקצב, יתאפשר סיוע תפעולי באמצעות תאגיד נוסף, ובלבד שהניהול האקדמי והמנהלי/האדמיניסטרטיבי של המסגרת יהיה באחריות בלעדית של המוסד המגיש.