14/02/2013

משרד האוצר והות"ת בחרו את חברת "רוזטה אי פי" לספק שירותי מסחור ידע למוסדות להשכלה גבוהה

המהלך יתרום להגברת מסחור הידע, להעלאת רמות החדשנות ויכולות התחרותיות של התעשייה הישראלית ויגדיל את מקורות ההכנסה של מוסדות המחקר בישראל.

 

משרד האוצר והוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה בחרו בחברת "רוזטה אי פי" לספק שירותי מסחור ידע למוסדות להשכלה גבוהה, המתוקצבים על ידי המדינה באמצעות הוועדה לתכנון ותקצוב. בבחינה שקיימו אגף תקציבים במשרד האוצר, הות"ת ולשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת עלה הצורך ב'חיזוק הקשר בין האקדמיה לתעשייה' אשר הוביל לעבודת מטה מקיפה ומעמיקה שנערכה בשנתיים האחרונות. במסגרת עבודה זו, נבחנו תהליכי העברת הידע מהמוסדות האקדמיים בישראל לתעשייה, ובכלל זה שיפור וסיוע בפעילות המנגנונים הקיימים, זיהוי כשלי השוק, חסמים אפשריים וגיבוש כלים מסייעים.

 

תהליך הבחינה העלה, בין היתר שבישראל, באופן יחסי למדינות מובילות אחרות, קיימת מערכת מפותחת ומתקדמת בתחום זה וכן קיימות מספר חברות מסחור ידע חזקות ומצליחות. יחד עם זאת, זוהו קשיים וחסמים אשר מונעים את ניצול מלוא הפוטנציאל הגלום בתחום. החסם הבולט, הוא היעדר יכולות מסחור ידע למספר רב של מוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות מחקר נוספים. למעשה, מעבר למספר מוסדות מצומצם, להם חברות העברת טכנולוגיה ומסחור ידע ותיקות ומבוססות וכן מסורת רבת שנים וידע מצטבר רב בנושא, קיים מעגל נוסף של מוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות מחקר נוספים להם אין מנגנון יעיל ומנוסה למסחור הידע ובפרט ידע חדש בעל פוטנציאל מסחרי גבוה.

 

היקף הידע למסחור של כל אחד מהמוסדות ובפרט מכללות הינו נמוך משמעותית מההיקף המקביל באוניברסיטאות ולכן אינו מצדיק את הקצאת המשאבים הדרושה להקמת חברת מסחור איכותית בכל מוסד. אולם נראה כי לכל הגופים ביחד קיימת מסה קריטית של פרויקטים פוטנציאליים. המהלך יתרום למיצוי פוטנציאל מסחור הידע, להעלאת רמות החדשנות ויכולות התחרותיות של התעשייה הישראלית ולהגדלת מקורות ההכנסה של מוסדות המחקר בישראל.

 

בהצעות שהוגשו ניתן דגש מיוחד לאיכות הקבוצה ולניסיון הרלוונטי של חבריה ותוכנית הפעולה שלה. תקופת ההתקשרות בין המדינה לחברה הזוכה נקבעה ל-8 שנים, עם אפשרות להארכה לתקופות שלא תעלנה על 4 שנים נוספות וזאת בכפוף לעמידתה באבני דרך כפי שנקבעו במכרז.

 

החברה המציעה נדרשה לספק שרותי מסחור ידע ושרותי תעשייה שיכללו בין השאר:

  1. חיפוש מחקרים פוטנציאלים ליישום במוסדות המחקר.
  2. שיווק ומכירה של הקניין רוחני שימוסחר עבור המוסדות.
  3. ניהול רישום הקניין הרוחני במסגרת ההתקשרות של החברה מול המוסדות.
  4. ארגון ו/או השתתפות בכנסים על מנת לחשוף את הידע של המוסדות בפני גורמים מהתעשייה.
  5. עריכת מחקרים יישומיים לפי הזמנת צדדים שלישיים בתעשייה ובמסחר ו/או מתן ייעוץ בנושאים אלה, תוך שימוש במשאבי המוסדות.

 

החברה הנבחרת הציגה צוות בעל היכרות עמוקה עם התעשייה הכולל ניסיון ורקע בנושא רישום ומסחור קניין רוחני במגוון תחומים טכנולוגיים ותעשייתיים כדוגמת הנדסה, עיצוב, מדעי המחשב ומדעי החיים.