05/12/2018

משרד הבריאות וות”ת הקימו צוות עבודה להסדרת השדות הקליניים בלימודי רפואה

  • בראש צוות העבודה:
    • ד”ר ערן הלפרין, מנהל המרכז הרפואי רבין, יו”ר איגוד מנהלי בתי החולים.
    • פרופ’ שמעון מרום, הטכניון, נציג פורום דיקני הפקולטה לרפואה.
  • היעד שהוגדר בכתב המינוי: הגדלת מספר הסטודנטים המתחילים לימודי לרפואה בישראל לכ-950 תוך 3 שנים לצורך עמידה ביעד של 3 רופאים ל-1,000 נפש.
  • הצוות יגיש את מסקנותיו תוך ארבעה חודשים

 

יו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ: “משבר הכשרת הרופאים מסכן את חיי האדם בישראל ואני נחושה לעמוד ביעד שהצבנו 950 סטודנטים לרפואה מידי שנה. במידה ולמרות התמריצים הפקולטות לרפואה לא תגדלנה את מספר הסטודנטים כנדרש, נאלץ לפעול ולצמצם את הסטודנטים הבינלאומיים כדי לאפשר לסטודנטים ישראליים ללמוד רפואה”.

משה בר סימן טוב מנכל משרד הבריאות: “אנו פועלים כל העת להגדלת מספר הרופאים בישראל על מנת לתת מענה לעלייה בצרכי המערכת והאוכלוסייה. נקודת הפתיחה החשובה ביותר היא שיתוף הפעולה בין ותת לבין המשרד והמערכת. אני מודה ליו”ר ומנכ”ל ות”ת על שיתוף הפעולה. באמצעות צוות העבודה נפעל להגדיל את מספר התלמידים ולאפשר פתיחת שערים של המקצוע לסטודנטים רבים שיקבלו הכשרה בישראל במקום לנסוע לחול”.

ות”ת ומשרד הבריאות הקימו צוות עבודה להסדרת השדות הקליניים בלימודי רפואה – המטרה הגדלת מספר הסטודנטים המתחילים לימודי רפואה בישראל. במסגרת כך, מנכ”ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב ומנכ”ל מל”ג-ות”ת מתניהו אנגלמן מינו לראשות הצוות את ד”ר ערן הלפרין, מנהל המרכז הרפואי רבין ויו”ר איגוד מנהלי בתי החולים ופרופ’ שמעון מרום מהטכניון, נציג פורום דיקני הפקולטה לרפואה. לצדם יסייעו בכל הנדרש גורמי המקצוע במל”ג, משרד הבריאות והמועצה הלאומית לכלכלה.

על פי כתב המינוי הצוות יתבקש להציג את מסקנותיו עד ה- 1.3.2019.

בכתב המינוי צוין כי “על מנת לעמוד ביעד של 3-3.2 רופאים ל-1,000 נפש, תוך התבססות על רופאים אשר למדו בישראל, מוסכם על מל”ג ומשרד הבריאות, בתיאום עם משרדי האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה, כי יש להגדיל את מספר לומדי הרפואה בישראל. בהמשך לכך, נבקש מכם לבחון את נושא השדות הקליניים לרפואה ולהציע חלופות לחלוקת השדות הקליניים בין המוסדות האקדמיים, כך שניתן יהיה להגדיל את מספר הסטודנטים המתחילים לימודי רפואה בישראל לכ-950 תוך 3 שנים”.

במשרד הבריאות וות”ת מדגישים כי משבר הכשרת הרופאים בישראל הוא משבר חריף שעלול לפגוע בחיי אדם ועל כן יש צורך מידי בהגדלת מספר הסטודנטים לרפואה.  הקמת צוות העבודה להסדרת השדות הקליניים בלימודי רפואה מצטרף לשורה של פעולות שות”ת הובילה באחרונה בנושא, בהן: אישור הקמת הפקולטה לרפואה באריאל והגדלה משמעותית של תעריפי ההוראה לשנים הקליניות ברפואה וכן תכניות תמרוץ נוספות בסך כולל של עשרות מיליוני שקלים. עדכון התעריפים ומודל התמריצים נועדו לדרבן במהירות את האוניברסיטאות להגדיל את מספר התלמידים הישראלים לרפואה ולוודא שאיכות ההוראה לא תיפגע בגין ההגדלה.