13/10/2013

מתהדק שתוף הפעולה האקדמי בין ישראל לסין והודו

מאות סטודנטים ופוסט-דוקטורנטים חדשים ילמדו במוסדות אקדמיים בישראל בשנת הלימודים תשע"ד

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג הרב שי פירון: "פיתוח שתופי הפעולה עם סין והודו מהווה נדבך חשוב בבניית תשתיות הוראה ומחקר בישראל לקידום הגלובליזציה. בכוונתנו להעמיק בשנים הקרובות את הנוכחות הגלובלית של האקדמיה הישראלית ומיצובה בעולם".

 

פילוח הלומדים החדשים: כ- 100 פוסט דוקטורנטים, 100 סטודנטים לתואר ראשון ושני וכ- 250 בלימודי קיץ.

 

בשנה שעברה (תשע"ג) הוחל ביישום תכנית מקיפה לפיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו וחיזוק מעמדה האקדמי של מדינת ישראל בעולם. כיום, מתהדק שיתוף הפעולה האקדמי בין ישראל למדינות אלו ובשנת הלימודים תשע"ד צפויים להיקלט בכלל המוסדות להשכלה גבוהה כ –450 סטודנטים ופוסט-דוקטורנטים נוספים מסין ומהודו.

 

לדברי צמרת זהר, אחראית קשרי חוץ ביחידה לפרויקטים בות"ת, הפרויקט לקידום שיתוף פעולה אקדמי עם המדינות מכיל ארבעה רכיבים עיקריים:

 

1. מענקי מחקר משותפים: הקרן הלאומית למדע, הגוף המרכזי התומך במחקר בסיסי בישראל, רקמה תכניות משותפות עם גופים דומים בסין ובהודו, שמטרתם טיפוח והעמקת שיתופי הפעולה בין מדענים מסין ומישראל ובין מדענים מהודו ומישראל:

 

i. תכנית שת"פ בין הקרן הלאומית למדע בישראל (ISF), לבין הקרן המקבילה בסין (NSFC). במסגרת התכנית עם סין יינתנו מענקי מחקר משותף להצעות המחקר הזוכות וכן לסדנאות עבודה משותפות פעמיים בשנה, בישראל ובסין.

בסבב הראשון של התכנית הוגשו כ- 90 הצעות מחקר משותפות בנושאי פיזיקה, כימיה וחקלאות. התכנית המשותפת מיועדת לחמש שנים, כאשר בכל שנה יבחרו תחומי מחקר שונים להגשת הצעות מחקר. במחזור הראשון נבחרו 12 זוכים, חמישה זוכים בחקלאות, 4 בכימיה ו- 3 בפיזיקה. רשימת הזוכים:

http://www.isf.org.il/downloads/AdminSite/Messages/2013-Winners_List.pdf

בנוסף, השנה יתקיימו שני כנסי מחקר משותפים, האחד ישראל באוקטובר בנושא מדעי החיים וכנס נוסף התקיים בסין בספטמבר בתחום הפיזיקה.

 

ii. תכנית שת"פ בין הקרן הלאומית למדע בישראל (ISF) ובין מועצת המענקים לאוניברסיטאות בהודו (UGC). במסגרת התכנית המשותפת עם הודו יצא השנה קול קורא להצעות מחקר משותפות בנושא מדעים מדויקים ומדעי הרוח. ההצעות הנבחרות ימומנו בשנה האקדמית הבאה (תשע"ה).

 

2. מענקים לפוסט-דוקטורנטים סינים והודים– במסגרת התכנית יינתנו עד 100 מלגות פוסט-דוקטורנט מדי שנה עפ"י מצוינות אקדמית.

 

בשנת הלימודים תשע"ג נקלטו כ-74 פוסט – דוקטורנטים סינים והודים באוניברסיטאות המחקר השונות במגוון תחומים: מדעים מדויקים, הנדסה, מדעי החיים, איכות סביבה, כלכלה, משפטים ועוד.

בשנת תשע"ד צפויה קליטה של כ- 100 פוסט דוקטורנטים נוספים מסין והודו באוניברסיטאות המחקר השונות בישראל, כאשר המועמדים מגישים מועמדות למלגה ישירות למוסדות, ובחירתם נעשית ע"י ועדת ההיגוי לקידום שת"פ עם סין והודו.

 

להלן פילוח המלגאים הזוכים בשנת תשע"ד על-פי ארץ מוצא, מוסד קולט ותחומי מחקר:

 

 תשע"ד- זוכים במלגות פוסט דוקטורנט

 

מוסד הודו סין סה"כ
העברית  16  6  22
טכניון  11  2  13
תל אביב  9  1  10
חיפה  7  5  12
 בן גוריון  11  4  15
 ויצמן  19  4  23
 בר אילן  3  2  5
 סה"כ  76  24  100

 

תחומי מחקר:

תחום זוכים
מדעי טבע פיזיקליים 48
ביולוגיה ואיכות הסביבה 25
מתמטיקה ומדעי המחשב 8
הנדסה 6
רפואה 6
מדעי החברה 3
רוקחות 3
מדעי הרוח 1
סה"כ 100

 

3. עידוד קליטת סטודנטים סינים לתואר ראשון ושני – תכנית לעידוד קליטת 100 סטודנטים מצטיינים מסין מידי שנה ללימודים מלאים לתואר ראשון ושני במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה בישראל, במגוון תחומים, בניהם: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסה אזרחית, כימיה, ארכיאולוגיה, מזרח תיכון ואסלאם, IMBA ולימודי מדבר באוניברסיטאות השונות בישראל. המחזור הראשון צפוי להתחיל בשנת תשע"ד עם כ- 100 סטודנטים.

 

4. תכנית לקליטת סטודנטים מצטיינים מסין ומהודו ללימוד קורסי קיץ בישראל – תכנית לעידוד קליטת 250 סטודנטים מסין ומהודו ללימודי קורסי קיץ בישראל במטרה ליצור חשיפה של האקדמיה הישראלית ולעודד סטודנטים מסין ומהודו להירשם לתארים מתקדמים בישראל. הקורסים הינם בתחומים מגוונים: לימודי מדבר, אולפן עברית, מתמטיקה, הנדסה, חלל, ויזמות ועסקים.

מחזור ראשון החל ללמוד בקורסים השונים כבר בקיץ הנוכחי, והוא כולל כ –200 סטודנטים מסין והודו. בקיץ תשע"ד צפויה קליטה של כ- 250 סטודנטים נוספים.