14/10/2020

מתחילת מגפת הקורונה כמעט כל המערכת האקדמית עברה ללמידה דיגיטלית

למעלה מ-40 קורסים אקדמיים בפלטפורמת קמפוס IL, במימון ות"ת וישראל דיגיטלית

בשנת הלימודים  תש"ף הלמידה הדיגיטלית קיבלה משמעות יתרה עם פרוץ מגפת הקורונה והצורך לעבור תוך זמן קצר מאוד למתכונת של למידה מקוונת. בתוך ימים ספורים מערכת ההשכלה הגבוהה התאימה את עצמה למציאות החדשה ודאגה להמשך קיום הלימודים במהלך סמסטר ב', כולל עריכת מבחנים וסיום הלימודים. כל זה לא היה קורה אלמלא המאמצים המיוחדים של המוסדות עצמם והדגש שניתן במסגרת התכנית הרב-שנתית של ות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב, בנוגע לקידום והטמעת הלמידה הדיגיטלית ככלי לפיתוח חדשנות בהוראה ולמידה, להנגשה רחבה של ההשכלה הגבוהה ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם.

לצורך התנעת הלמידה הדיגיטלית במוסדות, פרסמה מל”ג/ות”ת, בשיתוף עם מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי חמישה קולות קוראים למוסדות המתוקצבים (בין השנים 2020-2016), להפקה של קורסים אקדמיים דיגיטליים. נכון להיום, 24 מוסדות אקדמיים זכו בקולות הקוראים, כאשר על פלטפורמת קמפוס IL נמצאים למעלה מ-40 קורסים אקדמיים, 35 קורסים נוספים נמצאים בפיתוח, ובפלטפורמה הבינלאומית, תחת הכותר IsraelX, ישנם כ-25 קורסים נוספים.

נתוני הלומדים מעידים על גידול משמעותי בלמידה של קורסים אקדמיים דיגיטליים (בין אם לצורך אקדמי או כ"למידה לאורך החיים"), כאשר בתקופה שמאז תחילת מגפת הקורונה מספר הלומדים כמעט הכפיל את עצמו, וכיום ישנם מעל 200 אלף לומדים בקורסים האקדמיים שעל פלטפורמת קמפוס IL ו IsraelX, וזאת בנוסף לאלפי הקורסים שנלמדו בלמידה מקוונת בתקופת הקורונה.

כדי להיערך לאתגרים העולים מהשימוש המוגבר בלמידה דיגיטלית במערכת ההשכלה הגבוהה נוכח מגפת הקורונה, ובו זמנית לנצל את הפוטנציאל הגלום בהזדמנויות החדשות, גיבשה ות"ת תכנית לעידוד הקמה וביסוס של תשתיות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית במוסדות להשכלה גבוהה. תשתיות אלו יכללו: תשתיות טכנולוגיות, תשתיות הון אנושי טכנולוגי וטכנו-פדגוגי (הכשרה, תמיכה, פיתוח, שילוב כלים חדשניים ללמידה דיגיטלית ועוד) ומערכי מעקב, בקרה, ואיסוף וניתוח נתונים לטובת הערכה ופיתוח מיטבי של הלמידה הדיגיטלית.