נחתם הסכם קיבוצי חדש של הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות

נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין האוניברסיטאות לבין ארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות. הסכם שנחתם היום הוא תוצאה של מו"מ שהתנהל מספר חודשים ללא שביתות בהיקף ארצי, והגיע לסיומו המוצלח הודות לשיתוף פעולה בין ות"ת, משרד האוצר, נציגי ועד ראשי האוניברסיטאות ונציגי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות.

בטקס שנערך היום 4.12.2016 , לציון החתימה על ההסכם הקיבוצי המיוחד עם הסגל האקדמי השתתפו וברכו, יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ ומנכ"ל מל"ג/ות"ת מר גדי פרנק, יו"ר פורום המנכ"לים של האוניברסיטאות, גב' בילי שפירא, הממונה על השכר והסכמי עבודה (בפועל), מר יוסי כהן, יו"ר המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר, פרופ' אלי וייץ , נציגי הסגלים והמוסדות.

הממונה על השכר (בפועל), יוסי כהן: "מדובר בהסכם שכר חשוב. לצד השקט שהוא מביא למערכת ההשכלה הגבוהה הוא זורע זרעים להעצמת המצוינות האקדמית ולשיפור יכולת הגיוס של האוניברסיטאות. ההסכם הינו לתקופה של  6 שנים ובכך יתרום לשקט ביחסי העבודה, ליציבות המערכת וליכולתה לתכנן ולהשקיע לטווח ארוך."

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת :"ההסכם החדש יאפשר את פעילותה התקינה של המערכת לאורך כל התכנית הרב שנתית החדשה שהושקה לאחרונה וייתן למערכת את השקט הנדרש כדי להתרכז בהשגת יעדיה. ההסכם כולל הבנות חשובות בנושא חיזוק מנגנוני המצוינות האקדמית ויכולת הקליטה של סגל מצטיין באופן שיתמוך בהשגת יעדי המערכת בשנים הבאות".

פרופ' לביא פרץ, יו"ר ור"ה ונשיא הטכניון: ור"ה מברך על חתימת ההסכם עם הסגל האקדמי הבכיר. מדובר בהסכם חשוב מאד שיתרום לחיזוק עבודת המחקר באוניברסיטאות. ור"ה מודה לנציגי האוצר, ות"ת-מל"ג וראשי המועצה המתאמת על ניהול מו"מ ענייני, מקצועי ויעיל.

1

מימין לשמאל: יום פורום המנכ"לים של האוניברסיטאות, בילי שפירא; מנכ"ל מל"ג/ות"ת, מר גדי פרנק; יו"ר ות"ת, יפה זילברשץ; יו"ר המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר, פרופ' אלי וייץ.

להלן עיקרי ההסכם שאושר על-ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה:

  • הסכם השכר החדש הינו לתקופה של 6 שנים, משנת 2014 עד לשנת 2020 ומעניק תוספת שכר בשיעור כולל של 9% על פני תקופה (1.5% לשנה).
  • הסכם השכר החדש מעניק תוספת שכר בסכום קבוע לחברי הסגל בכל הדרגות. תוספת שכר זו תורמת לצמצום פערי השכר, מתגמלת את הסגל האקדמי הצעיר בתחילת דרכו האקדמית במידה ניכרת, ומסייעת לאוניברסיטאות לגייס ולקלוט אנשי סגל נוספים.
  • במסגרת הסכם השכר הוסדרו תנאי הפנסיה התקציבית באוניברסיטאות ונקבע מנגנון לעדכון הקצבאות בדומה ליתר הגמלאים בפנסיה תקציבית במגזר הציבורי. כמו כן, במסגרת ההסכם בוטלו חריגות בפנסיה בהיקפים ניכרים.
  • במקביל לחתימת הסכם השכר נקבעו סדרים לחיזוק המנגנונים לעידוד מצוינות אקדמית בהוראה ובמחקר, כך שהתשלום למענק אקדמי יותנה בפעילות מחקרית משמעותית; תתאפשר קבלת מענק בגין הצטיינות בהוראה והכנת קורסים מקוונים ובגין קידום קשרי האקדמיה עם המגזר הציבורי והתעשייה; תעודד המצוינות המחקרית על ידי עדכון התגמול לחברי סגל בגין זכיה במענקי מחקר משמעותיים.
  • בצד זאת נקבעו סדרים להקצאת כספי קשרי מדע לגמלאים ולבקרה על מימושם באופן שיסייע להגדלת התקציבים המופנים לסגל אקדמי בתחילת דרכו ועוד.