01/01/2019

נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות לקבלת מלגות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה

ות"ת תקצה השנה כ-120 מיליון שקלים לטובת מלגות במסגרת קרן הסיוע לסטודנטים

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ הדגישה כי ותת רואה חשיבות במתן מעטפת תומכת וסיוע כלכלי לסטודנטים כדי שיוכלו להגשים את הישגיהם האקדמיים. "האתגר בהנגשת ההשכלה הגבוהה הוא לא רק אקדמי, אלא גם כלכלי, וכדי שסטודנט יוכל להגיע להישגים בלימודים מחובתנו להעניק לו מעטפת כלכלית רחבה שתאפשר לו להתפנות ללימודים בראש שקט".

 המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מודיעים היום ג' על פתיחת ההרשמה להגשת מועמדות לקבלת מלגות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ט.

המועצה להשכלה גבוהה באמצעות ות"ת ומשרד החינוך מעניקים מידי שנה כ- 20 אלף מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי קבע שאינם מקבלים סיוע, ולומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג, וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות ולסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי.

סך התקצוב של ות"ת לטובת קרן הסיוע לסטודנטים כ-120 מיליון שקלים.

הקרן מחלקת מענקים על בסיס קריטריונים סוציו-אקונומיים. קיימות שלוש רמות של מענקים, בהתאם לפירוט הבא:

מענק על סך 12,480 ₪, 6,240 ₪ ו-4,000 ₪.

החל משנה"ל תשע"ז עודכנו הקריטריונים לקרן ובהתאם למדיניות ות"ת התווסף קריטריון תמיכה מוגדל לתלמידי מקצועות ה- STEM (Science, Technology, Engineering, Math)

ההרשמה להגשת מועמדות מתקיימת בין התאריכים תקופת ההרשמה: 1/1/2019-10/2/2019

המועד האחרון עבור הרשמה לקבלת סיסמא הוא 28/01/2019, כ"ב בשבט תשע"ט

להרשמה למלגה ניתן להיכנס לאתר משרד החינוך בכתובת הבאה: edu.gov.il/Scholarships