31/12/2017

נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות לקבלת מלגות והלוואות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה

  • ות"ת תקצה השנה כ-120 מיליון שקלים לטובת מלגות והלוואות במסגרת קרן הסיוע לסטודנטים

 

להרשמה למלגה ניתן להיכנס לכתובת הבאה: edu.gov.il/Scholarships

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ הדגישה כי ותת רואה חשיבות במתן מעטפת תומכת וסיוע כלכלי לסטודנטים כדי שיוכלו להגשים את הישגיהם האקדמיים. "האתגר בהנגשת ההשכלה הגבוהה הוא לא רק אקדמי, אלא גם כלכלי, וכדי שסטודנט יוכל להגיע להישגים בלימודים מחובתנו להעניק לו מעטפת כלכלית רחבה שתאפשר לו להתפנות ללימודים בראש שקט". 

 

המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מודיעים היום א' על פתיחת ההרשמה להגשת מועמדות לקבלת מלגות והלוואות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ח.

 

המועצה להשכלה גבוהה באמצעות ות"ת ומשרד החינוך מעניקים מידי שנה כ- 20 אלף מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי קבע הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג, וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות ולסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי. סך התקצוב של ות"ת לטובת קרן הסיוע לסטודנטים כ-120 מיליון שקלים.

 

הקרן מחלקת מענקים והלוואות על בסיס קריטריונים סוציו-אקונומיים. קיימות שלוש רמות של מענקים ורמה אחת של הלוואה, בהתאם לפירוט הבא: מענק על סך 12,480 ₪, 6,240 ₪ ו-4,000 ₪, והלוואה על סך 7,000 ₪, בהתאם לדירוגם על פי הקריטריונים של הקרן.

החל משנה"ל תשע"ז עודכנו הקריטריונים לקרן ובהתאם למדיניות ות"ת התווסף קריטריון תמיכה מוגדל לתלמידי מקצועות ה-STEM (Science, Technology, Engineering, Math)

 

ההרשמה להגשת מועמדות מתקיימת בין התאריכים י"ג בטבת (יום ראשון) עד כ"ו שבט (יום ראשון) תשע"ח, 11/02/2018 – 31/12/2017

להרשמה למלגה ניתן להיכנס לאתר משרד החינוך בכתובת הבאה: edu.gov.il/Scholarships