14/10/2020

נפתחה ההרשמה למלגת 'אירתיקא' בסך כ -30 אלף ש"ח ללימודי התואר הראשון

מלגת "אירתקא" הינה מלגה המיועדת לסטודנטים לתואר ראשון, בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית. המלגה ניתנת על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובשיתוף המשרד לשוויון חברתי ומשרד החינוך. פרויקט פרח מפעיל את התכנית. מטרת 'אירתיקא'  הינה להגדיל את היקף הסטודנטים מהחברה  הערבית לתואר ראשון ב"מקצועות מועדפים" וכן לתת הזדמנות לבעלי פוטנציאל ומוטיבציה אשר מגיעים מרקע סוציואקונומי נמוך, להשתלב באקדמיה.  ההרשמה פתוחה עד 31.10.2020. בלינק הבא.

ועדת ההיגוי 'אירתיקא' של המועצה להשכלה גבוהה קבעה לאחרונה רשימה של תחומי לימוד, שבהם יש תת ייצוג של החברה הערבית כגון היי-טק, פסיכולוגיה, כלכלה, מתמטיקה, וטרינריה, הפרעות בתקשורת ועבודה סוציאלית או כאלה שבהם שיעור הסטודנטים מהחברה הערבית הוא נמוך במיוחד כמו מוסיקה ואומנויות.

על פי החלטת הועדה, סטודנטים בעלי קושי כלכלי, שילמדו תחומים אלו ייהנו מיתרון משמעותי בקבלת מלגת 'אירתיקא' בסך 28 אלף שקלים (לשלוש שנים) ו36 אלפי שח לארבע שנים בהתאם לזמן התקני לתואר. יצוין כי גם ייתר הסטודנטים מהחברה הערבית רשאים להגיש מועמדות והזכאות שלהם תבחן על פי פרמטרים סוציו-אקונומיים.

הזכאות למלגה נותנת יתרון לסטודנטים ממעמד סוציו אקונומי נמוך וכן לסטודנטים הלומדים מקצועות מועדפים במשק. המלגה היא בת10,000 ₪ לכל אחת מהשנתיים הראשונות ללימודי תואר ראשון ו-8,000 ₪ לכל אחת מהשנים הנותרות להשלמת התואר. בתמורה למלגה הסטודנטים ידרשו להחזיר תרומה לחברה ולקהילה, ויפעלו כחונכים לילדים ובני נוער בחברה הערבית.

התנאים לקבלת המלגה:

  • סטודנט מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית
  • הסטודנט רשום במוסד מוכר להשכלה גבוהה
  • הסטודנט רשום לשנת לימודיו הראשונה ללימודי התואר הראשון כסטודנט מן המניין
  • תכנית הלימודים של הסטודנט הינה בהיקף של לפחות 12 שעות שבועיות
  • הכשרה והתנדבות בקהילה במשך 40 שעות (שנה א')
  • התנדבות 80 שעות (שנים ב',ג' ו-ד')

הרכב הציון הסופי ודירוג תחומי הלימוד: 60%  עבור מצב סוציואקונומי ו - 40% עבור תחום הלימוד.

 

רשימת תחומי הלימוד בהם יש תת ייצוג של החברה הערבית ואשר קיים צורך לאומי בשילובם של סטודנטים מהחברה הערבית

דירוג סופי ארתקאא
דרג א' דרג ב' דרג ג' דרג ד'
מוסיקה עסקים ומדעי הניהול מדעי החברה מדעי הרוח
אמנות ועיצוב מנהל ציבורי משפטים ארכיאולוגיה
תואר אקדמי בהוראת המדעים ארכיטקטורה מקצועות עזר רפואיים חינוך
כלכלה מדעי הטבע והביולוגיים סיעוד רוקחות
פסיכולוגיה סטטיסטיקה אופטומטריה
מתמטיקה פיזיותרפיה רפואת שיניים
מדעי טבע פיסיקליים חשבונאות
כימיה רפואה כללית
חקלאות
הנדסה
רפואה וטרינרית
הפרעות בתקשורת
עבודה סוציאלית