01/09/2013

נקבע גובה שכר לימוד במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ד

במכתב שנשלח לנשיאי המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה ע"י יו"ר ות"ת ומנכ"לית מל"ג/ות"ת פורסם גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ד.

 

שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה לתלמידי תואר שני לשנת תשע"ד יהיה בגובה 13,781 ש"ח. 

שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה לתואר ראשון בשנת תשע"ד יהיה בגובה 10,198 ש"ח.

 

לצפייה במכתב