27/04/2015

סגנית יו"ר המועצה להשכלה גבוהה פרופ' חגית מסר ירון: "המדיניות – אפס סובלנות להטרדות מיניות בזירת ההשכלה הגבוהה"

 

ביום עיון שהתקיים הבוקר (יום ב') לראשונה ביוזמת המועצה להשכלה גבוהה תחת הכותרת "מניעת הטרדה מינית במועצה להשכלה גבוהה" ציינה סגנית יו"ר המל"ג פרופ' חגית מסר ירון כי מדיניות המל"ג היא אפס סובלנות להטרדות מיניות במערכת ובמוסדות להשכלה גבוהה.

 

במהלך דבריה ציינה פרופ' מסר ירון כי המוסדות להשכלה גבוהה מייצגים פתיחות וערכיות מהם יצאו מנהיגי העתיד, ועל כן חובתנו להיות הדגל לפני המחנה. זאת למרות הייחודיות של מערכת ההשכלה הגבוהה בה יש רכיבים של סמכות אינטלקטואלית ויחסים של עמיתים, מורים וחונכים השונה מרוב מקומות העבודה במשק.

 

לדברי פרופ' מסר ירון ישנה חשיבות רבה בחשיפת הנתונים באופן פומבי ורציף הן כדי להבין מה המצב ומהן נקודות התורפה, והן כדי לתת ל ״אור השמש״ לעשות את פעולתו המחטאת.

 

פרופ' מסר ירון קראה למוסדות להשכלה גבוהה לטפל בכל תלונה באופן יסודי, תוך הפעלת ״שכל ישר״, לפעול לפרסום הנתונים (בין היתר למען יראו ויראו) תוך ביצוע מעקב והסקת לקחים, ולהתמקד בהסברה שתבטיח לגיטימציה לאלה המרגישים לא נח או מוטרדים להתלונן ולדרוש בדיקה של הנושא.

 

יום העיון הינו בהמשך להחלטת מליאת המועצה להשכלה גבוהה מיום  10/12/14 בעקבות הממצאים שהועלו בדו"ח מבקר המדינה בנושא "טיפול המוסדות להשכלה גבוהה בהטרדות מיניות".

בעקבות ההחלטת המל"ג התבקשו המוסדות להשכלה גבוהה לרענן את חובותיהם ולנהוג בהתאם לקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו. המוסדות התבקשו לבחון את עמידתם בחובתם החוקית ולמנות אחראי למניעת הטרדה מינית בהתאם לגודל המוסד, לקבוע תקנון למניעת הטרדה מינית ולפרסמו באתר האינטרנט של המוסד וכן לפעול לקידום הנושא לרבות תרגום התקנון לשפות ערבית ואנגלית, על האחראי לעבור הכשרה הולמת, על המוסדות לקיים פעילות הדרכה והסברה, על המוסדות להעביר מידע לוועדת הכנסת ו/או  הרשות לקידום מעמד האישה עם העתק למל"ג בתכיפות של אחת לשנה, על המוסדות לפעול לטיפול בתלונות ללא דיחוי.

במסגרת ההחלטה נקבע כי המל"ג תקיים יום עיון תקופתי בנושא בהשתתפות התאחדות הסטודנטים, המוסדות להשכלה גבוהה, משרדי הממשלה המעורבים והרשות לקידום מעמד האישה.