הערכת איכות

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

תגובת אוניברסיטת חיפה לדוח הכללי - סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תגובת המוסד- הערכה

הדוח הכללי – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, דוח הוועדה

החלטת מל”ג מישיבתה ביום 21.05.13 - סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, החלטת מל"ג

אוניברסיטת אריאל בשומרון

המרכז האוניברסיטאי אריאל - תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת אריאל - חווד סוקר, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת אריאל - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

המרכז האוניברסיטאי אריאל - דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), דוח הוועדה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון - חווד סוקר, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת בן גוריון - תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בן גוריון- דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), דוח הוועדה

אוניברסיטת בן גוריון - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר אילן - חווד סוקר, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת בר אילן - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת בר אילן- דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), דוח הוועדה

אוניברסיטת בר אילן - תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - חווד סוקר, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת חיפה- דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה - תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת חיפה- החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת תל אביב - תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת תל אביב - חווד סוקר, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת תל אביב- דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - חווד סוקר, מעקב - חוות דעת

האוניברסיטה העברית - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

האוניברסיטה העברית – דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית - תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה - תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה הפתוחה - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

האוניברסיטה הפתוחה- דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), דוח הוועדה

האוניברסיטה הפתוחה - חווד סוקר, מעקב - חוות דעת

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע”ש מקס שטרן

המכללה האקדמית עמק יזרעאל- דוח הועדה (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), דוח הוועדה

המכללה האקדמית עמק יזרעאל - חווד סוקר, מעקב - חוות דעת

המכללה האקדמית עמק יזרעאל - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

המכללה האקדמית עמק יזרעאל - תגובת המוסד (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), תגובת המוסד- הערכה