07/03/2018

יורחבו ההקלות לסטודנטיות לאחר לידה

  • המל"ג הורתה גם על השוואת תנאיה של סטודנטית לתואר מתקדם המקבלת מלגת מחקר לתנאיה של עובדת הזכאית לקבלת דמי לידה מביטוח לאומי
  • ההתאמות החדשות חלות גם על סטודנטים לאחר לידה (או אימוץ)

 

סיו"ר מל"ג פרופ' אדו פרלמן: "מערכת ההשכלה הגבוהה דורשת מצוינות אקדמית, אך בד בבד אנו מחויבים לאפשר לסטודנטיות וסטודנטים את התנאים והכלים הטובים ביותר להצלחה. בעקבות פניות רבות שהתקבלו במל"ג מצאנו לנכון לבוא לקראת הסטודנטיות לאחר לידה ולהרחיב את תקופת היעדרות מהשיעורים לצורך התאוששות מהלידה, מנוחה וטיפול ברך הנולד".

 

campus environment
אוניברסיטת בן גוריון, צילום: דני מכליס

רם שפע, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית: "עבור סטודנטיות אימהות, האתגר האקדמי הוא כפול, וכל הקלה שכזו היא משמעותית. נלחמנו עבור הרחבת התקנות לסטודנטיות אימהות ואנו שמחים שהמל"ג שיתפה אתנו פעולה. המערכת האקדמית צריכה לעשות את המקסימום בכדי לאפשר למגוון רחב של אוכלוסיות להיכנס בשערי ההשכלה, ולתת את מירב התמיכה בכדי לוודא את הצלחת הסטודנטים".

 

בשורה לסטודנטיות: המל"ג החליטה להרחיב את הזכאות להיעדרות משיעורים של סטודנטיות לאחר לידה (או אימוץ). על פי ההחלטה שאושרה, סך ההיעדרות משיעורים האפשרית של סטודנטיות לאחר לידה (או אימוץ), תעמוד על כ- 40% מהשיעורים בקורס אקדמי (שחלה בו חובת נוכחות), זאת לצורך התאוששות מהלידה וטיפול ברך הנולד בשנתו הראשונה. ההנחיה תקפה לגבי כל המוסדות האקדמיים בישראל.

 

כללי זכויות הסטודנט שנקבעו בשנת 2012 קבעו כי סטודנטיות לאחר לידה זכאיות להיעדרות לתקופה של שישה שבועות או 30% מכלל השיעורים – לפי הגבוה. בעקבות יוזמה של ח"כ שולי מועלם ומעורבות של התאחדות הסטודנטים הארצית, הנושא הובא לדיון במל"ג שכאמור החליטה להרחיב את הזכאות ולקבוע כי סטודנטית לאחר לידה (או אימוץ) תהיה זכאית להיעדרות נוספת מ- 10% מהשיעורים בקורס אקדמי (שחלה בו חובת נוכחות), עבור טיפול בנולד בשנת חייו הראשונה. המל"ג החליטה שגם סטודנט לאחר לידה (או אימוץ) יהיה זכאי להתאמה זו.

 

כמו כן, המל"ג אישרה התאמות לסטודנטיות/ סטודנטים לאחר לידה (או אימוץ) גם בהקשר של מלגות מחקר. על פי  כללי זכויות הסטודנט, עד היום, סטודנטית לתואר מתקדם (לאחר לידה) הייתה זכאית להמשיך ולקבל את מלגת המחקר שלה במשך 14 שבועות לאחר הלידה. לאחר מכן המוסד האקדמי היה רשאי להגביל את תשלום המלגה עד לחזרתה למחקר.

עם זאת, לאור תיקון חוק הביטוח הלאומי והרחבת תשלום דמי לידה מ- 14 שבועות ל- 15 שבועות,  ומתוך מטרה להשוות את תנאיהן של הסטודנטיות לתארים מתקדמים (לאחר לידה) לתנאיהן של עובדות הזכאיות לקבלת דמי לידה מביטוח לאומי, מל"ג החליטה כי גם מלגת המחקר תינתן במשך 15 שבועות.

 

יודגש שבכל מקרה, ועל מנת שלא לפגוע במחקר, סטודנטית לתואר מתקדם לאחר לידה, תהיה זכאית להארכת המלגה לתקופה השווה לתקופת היעדרות. כלומר, במידה והסטודנטית תשהה בבית 15 שבועות לצורך טיפול בתינוק, היא תהיה זכאית לתשלום המלגה במהלך תקופה זו וגם להארכת המלגה ב-15 שבועות נוספים, זאת כדי למנוע מצב שהמחקר נפגע בגלל השהות שלה בבית. כאמור, סעיף זה מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

 

למידע נוסף על זכויות הקשורות בהורות לחץ כאן