דו”חות הערכה בנושא סטטיסטיקה

החלטת מל"ג בנושא יישום החלטת מל"ג בנוגע להמלצות הוועדה להערכת איכות הלימודים בסטטיסטיקה

ברצוני להביא לידיעתכם כי בישיבתה ביום ה- 30.4.13 קיבלה המועצה להשכלה גבוהה את ההחלטה הבאה בנושא יישום החלטת מל"ג בנוגע להמלצות הוועדה להערכת איכות בסטטיסטיקה:

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ביום 5.3.2013  :ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' רוברט אדלר על בחינת יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת חיפה.
  2. לבקש מאוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית להגיש עד סוף שנה"ל תשע"ד דיווח על התקדמות יישום המלצות הסוקר ובפרט בנושא גיוס סגל.
  3. לבקש מוות"ת לעדכן את ועדת המשנה להבטחת איכות על התקדמות הקמת Graduate Schools לסטודנטים מצטיינים בסטטיסטיקה בתוך 3 חודשים.

החלטת מל"ג 30.4.13 – מעקב סטטיסטיקה


אוניברסיטת בר-אילן – החלטת מל"ג מיום 3.7.2012