סיכום כנס מציעים- קולות קוראים 2 ו-3 למידה דיגיטלית

כנס המציעים שהתקיים ביום ה' ה-23.2.17, היווה יום עיון לקראת הגשת הצעות לקולות הקוראים השני והשלישי בנושא למידה דיגיטלית. הכנס נערך על-ידי מל”ג/ות”ת וישראל דיגיטלית, ונועד להסביר ולבאר שאלות בנוגע לקולות הקוראים ולפלטפורמות השונות.

תכני היום כללו הסבר על מהו קורס מקוון בפורמט MOOC, ואילו הזדמנויות קורס מקוון שכזה טומן בחובו, תוך דגש על עושר פדגוגי והערכה חלופית. כמו כן, היו מספר הרצאות אודות ההיבטים המעשיים של הקולות הקוראים: אופי ההצעה, תהליך העבודה לזוכים וההיבטים התקציביים.

להלן המצגות כפי שהוצגו בכנס: