דו"חות הערכה בנושא סיעוד

החלטת מל"ג

החלטת מל"ג בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת הלימודים בסיעוד

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ב-9.6.13 ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ברברה קלי על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתה.
  2. לבקש מאוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן-גוריון והאוניברסיטה העברית להגיש עד סוף שנת הלימודים תשע"ה דיווח על התקדמות יישום ההמלצות של פרופ' קלי.
  3. לבקש מאוניברסיטת תל-אביב להגיש עד סוף שנת הלימודים תשע"ד דיווח על התקדמות יישום ההמלצות של פרופ' קלי.